wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Temat pracy Promotor Program studiów
361. Życie pisane kamerą - kino Jean-Luc Godarda w ujęciu antropologicznym prof. dr hab. Adam Paluch
362. MOTYWACJE PODRÓZY DO INDII NA PRZYKŁADZIE WYJAZDÓW MŁODYCH PODRÓŻNIKÓW Z POLSKI. dr hab. Bożena Płonka-Syroka prof. nadzw. UWr
363. Amores Mexico? Podmiot i władza u współczesnych Meksykanów na podstawie wybranych dzieł filmowych dr Konrad Górny
364. Wegetarianizn - nie tylko dieta. Wpływ wegetarianizmu na styl życia dr Konrad Górny
365. Alternatywne formy zdobywania ubrań. Kulturowe aspekty wymieniania się ubraniami w Polsce. dr Konrad Górny
366. Góra Krzyży jako Axis Mundi i destynacja pielgrzymia dr Grzegorz Dąbrowski
367. Przekształcenia przestrzeni miasta w XX wieku na przykładzie miast amerykańskich i polskich dr Janina Radziszewska
368. Strategie mieszkańców po powstaniu wielkiej inwestycji dr Mirosław Marczyk
369. Chińscy pracownicy migracyjni w Polsce. Antropologiczna analiza wybranych przypadków. dr Mirosław Marczyk
370. KREOWANIE WIZERUNKU W INTERNECIE NA PRZYKŁADZIE VLOGÓW dr Mirosław Marczyk
371. Folklor aranżowany , czyli inspiracje muzyką ludową w muzyce popularnej. dr Mirosław Marczyk
372. Rola instytucjonalnych programów i działań na rzecz podtrzymywania tradycji w procesach tożsamościowych wybranych społeczności lokalnych Dolnego Śląska dr hab. Eugeniusz Kłosek prof. UWr
373. Polityczny dyskurs legalizacji marihuany w Polsce. dr hab. Petr Skalnik prof. nadzw. UWr
374. Kształt polskiego buddyzmu na przykładzie Diamentowej Drogi linii Karma Kagyu dr hab. Jarosław Syrnyk prof. UWr
Praca ukazuje z perspektywy antropologicznej funkcjonowanie buddyzmu w Polsce na przykładzie najbardziej rozpowszechnionego odłamu - Karma Kagyu.
375. Ustawienia rodzinne według Berta Hellingera jako rytuał przejścia dr hab. Eugeniusz Kłosek prof. UWr
376. ELEKTROWNIA JĄDROWA W POLSCE JAKO PRZYKŁAD QUASI-OBIEKTU W TEORII AKTORA-SIECI BRUNO LATOURA dr hab. Petr Skalnik prof. nadzw. UWr
377. Backpacking jako alternatywna forma podróżowania dr Ewa Banasiewicz-Ossowska
378. Przemoc symboliczna w reklamie i jej wpływ na konsumenta dr Mirosław Marczyk
Zasadniczym celem pracy jest wykazanie, że pośrednie lub bezpośrednie działanie reklam może zostać wyjaśnione w oparciu o teorię przemocy symbolicznej.
379. Współczesna miejska legenda a opowieści ajtiologiczne. dr Mirosław Marczyk
380. ATELIER YOUSUFA JAKO PRZYKŁAD TWÓRCZOŚCI BRĄZOWNICZEJ W OUAGADOUGOU. SZTUKA A KOMERCJA dr Mirosław Marczyk
381. Miasto jako sieć znaczeń dr hab. Jarosław Syrnyk prof. UWr
382. Kampania reklamowa Incredible India w kontekście teorii orientalizmu i semiologii dr hab. Jarosław Syrnyk prof. UWr
Praca jest próbą analizy kampanii reklamowej promującej Indie – "Incredible India", która okazała się być niezwykle skutecznym narzędziem marketingowym. Zawiera ona w sobie wiele elementów, które wpisać można w dyskurs orientalistyczny poddany krytyce przez Edwarda Saida w "Orientalizmie". Główną tezą badacza było to, że obraz Wschodu kreowany jest przez zachodni, tendencyjny i krzywdzący dyskurs o Oriencie. Tymczasem kampania "Incredible India" stworzona została przez samych Hindusów, co świadczyć może o istnieniu zjawiska, które na potrzeby pracy nazwałam "samoorientalizacją". „Incredible India” jest również doskonałym przykładem współczesnego „mitu” rozumianego w sposób, w jaki definiował to pojęcie Roland Barthes. W niniejszej pracy przeprowadziłam zatem analizę semiotyczną spotów i plakatów ukazującą, w jaki sposób kampania „nagina" rzeczywistość (żeby posłużyć się tu słowami Barthes’a) poprzez odnoszenie się, między innymi, do orientalnego wizerunku Indii tworzonego przez kilkaset lat przez Europejczyków. Ostatnią część pracy stanowią wywiady z Hindusami i Polakami. Informatorzy udzielają odpowiedzi na pytania o odbiór kampanii i zawarty w niej orientalizm.