wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Temat pracy Promotor Program studiów
61. Portret współczesnej społeczności polskiej w Kolumbii dr hab. Eugeniusz Kłosek prof. UWr
62. Rytuał jako element zycia społeczno-kulturowego Wrocławskiej Gminy Żydowskiej dr hab. Jarosław Syrnyk prof. UWr
63. Wizerunek kobiety w reklamie prof. dr hab. Adam Paluch
64. : KWESTIA TOŻSAMOŚCI NA PRZYKŁADZIE STUDENTÓW POLSKIEGO POCHODZENIA Z LITWY, BIAŁORUSI I UKRAINY dr Janina Radziszewska
65. Subkultura hipsterów - analiza zjawiska kulturowego w Polsce dr Janina Radziszewska
66. Życie chce dzieł i czynów. Perspektywa biografii naukowej Bronisława Malinowskiego o charakterze interdyscyplinarnym. dr hab. Jarosław Syrnyk prof. UWr
67. Internetowi gracze jako społeczność. Zgromadzeni wokół gry Aion na serwerze Tiamat dr hab. Eugeniusz Kłosek prof. UWr
Tematyka pracy związana jest ze społecznościami internetowymi graczy MMORPG. Badania oparte zarówno na obserwacji bezpośredniej jak i uczestniczącej, przeprowadzone zostały w okresie od maja 2014 roku do grudnia 2015 roku wśród graczy skupionych wokół gry Aion, na amerykańskim serwerze Tiamat. Celem pracy jest analiza i przedstawienie sposobu, w jaki owa społeczność funkcjonuje: jak są zorganizowani, jakim posługują się językiem co ich łączy, co dzieli, co motywuje do spędzania wielu godzin dziennie online. W pracy, w części teoretycznej, poruszono również kwestie związane z definicją i cechami społeczności internetowych, etnograficznymi badaniami w Internecie oraz badaniami gier komputerowych.
68. Zamiłowanie współczesnych kobiet do obuwia oraz kontekst historyczno-kulturowy przedmiotu. dr hab. Eugeniusz Kłosek prof. UWr
69. Krytyczna analiza działalności Współczesnych Polskich Trawelebrytów. dr hab. Eugeniusz Kłosek prof. UWr
70. Kwiatki polskie czy chwasty ? Działalność ruchu hipisowskiego w okresie PRL-u dr Ewa Banasiewicz-Ossowska
71. Styl życia Świadków Jehowy. Badania antropologiczne na podstawie analizy publikacji Towarzystwa Strażnica i rozmów z przedstawicielami zborów strzelinskich. dr Konrad Górny
72. Ocalić od zapomnienia - Sieradzki Park Etnograficzny i sztuka ludowa regionu sieradzkiego. dr hab. Eugeniusz Kłosek prof. UWr
73. Turystyka zdrowotna na przykładzie sanatoriów i ośrodków wellness dr hab. Bożena Płonka-Syroka prof. nadzw. UWr
74. OBRAZ CHORWACJI I CHORWATÓW W RELACJACH POLSKICH TURYSTÓW dr hab. Katarzyna Majbroda
75. CIAŁO W KULTURZE PONOWOCZESNEJ – ANTROPOLOGICZNA ANALIZA WYBRANYCH MAGAZYNÓW I PORTALI LIFESTYLE’OWYCH dr hab. Katarzyna Majbroda
76. Obraz wrocławskiej gastronomii lat 70. XX w. Zestawienie współczesnej pamięci mieszkańców miasta i dawnych relacji "Wieczoru Wrocławia". dr hab. Jarosław Syrnyk prof. UWr
77. Przemiany i dylematy tożsamosciowe potomków wiślan w Ostojicevie dr hab. Eugeniusz Kłosek prof. UWr
78. Współczesna sztuka ludowa w Bieszczadach dr Grzegorz Dąbrowski
79. SAMOTNOŚĆ W TŁUMIE, "EKSHIBICJONIZM" W INTERNECIE. dr Mirosław Marczyk
80. Dolnoślązacy o samych sobie - tożsamość mieszkańców Dolnego Śląska. dr Konrad Górny
81. Kultura Korporacji. Opis i próba analizy pracy w korporacji na podstawie własnych doświadczeń. dr hab. Eugeniusz Kłosek prof. UWr
82. Społeczność OldTown jako przykład wspólnoty communitas dr Konrad Górny
83. Rola ciała w reklamie. Na podstawie wizerunku kobiecego ciała w kulturze masowej i reklamach zewnętrznych dr hab. Eugeniusz Kłosek prof. UWr
84. Wokół tożsamości mieszkańców Wysp Owczych dr hab. Eugeniusz Kłosek prof. UWr
85. Bo u nas w Gołębiu taki zwyczaj mamy ,że wesele musi być z przebierańcami. Analiza zjawiska tzw. przebierańców z miejscowosci Gołąb dr hab. Jarosław Syrnyk prof. UWr
Praca jest opisem weselnego zwyczaju tzw. przebierańców w miejscowości Gołąb w województwie lubelskim. Na podstawie rozmów, zdjęć, filmów oraz własnych obserwacji, autorka przedstawiła historię zjawiska, przebieg występu, a także jego funkcjonowanie w lokalnej społeczności. Praca jest również próbą przeanalizowania zwyczaju z punktu widzenia antropologicznej teorii. Tekst podzielony jest na trzy części: metodologiczno-teoretyczną, przedstawiającą zjawisko oraz analityczną.
86. Zjawiska nadprzyrodzone na Wileńszczyźnie dr Grzegorz Dąbrowski
87. Mazurski malarz krajobrazu. O życiu i dziele Henryka Sawko, twórcy Kamiennego Parku w Rydzewie dr hab. Eugeniusz Kłosek prof. UWr
88. Warstwa perswazyjna tekstu (na przykładzie pism byłego funkcjonariusza SB) dr hab. Jarosław Syrnyk prof. UWr
89. Badania w działaniu. Studium przypadku. dr hab. Jarosław Syrnyk prof. UWr
90. PODWIESZANIE CIAŁA - PRÓBA CHARAKTERYSTYKI ZJAWISKA. dr Janina Radziszewska