wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Temat pracy Promotor Program studiów
91. Wróżbiarstwo w kulturze popularnej. Telewizje ezoteryczne dr hab. Katarzyna Majbroda
92. Współczesna muzyka łemkowska jako nośnik tradycji i tożsamości dr hab. Jarosław Syrnyk prof. UWr
93. Muzyka żydowska-tradycja a współczesność dr Janina Radziszewska
94. " Bogactwo bycia " - relacja z innym w dyskursie antykonsumpcyjnym. dr Ewa Banasiewicz-Ossowska
95. Kultura ubóstwa w Brazylii na przykładzie wybranych środowisk miejskich. dr Mieczysław Trojan
96. Współczesna tożsamość regionalna Kaszubów. dr Konrad Górny
97. Folklor dziecięcy i jego przemiany dr Mirosław Marczyk
Jest to praca dotycząca folkloru dziecięcego, sposobu jego powstawania w określonej grupie wiekowej, opisująca funkcje, jakie w życiu dziecka pełni folklor słowny, zastosowanie tworów folklorystycznych w komunikacji między dziećmi, wpływ obecnej kultury medialnej na treści oraz dynamiczność jego zmian. Na podstawie przeprowadzonych badań określam czy słowny folklor dziecięcy nadal jest integralną częścią ich środowiska, czy to, co tworzą dzieci, jest niezbędne w ich funkcjonowaniu i czy ma wpływ na więzi lub relacje między nimi. Opisuję modyfikacja i tworzenie folkloru dziecięcego pod wpływem współczesnych mediów, czyli telewizji i Internetu.
98. Muzułmańscy imigranci we Wrocławiu na tle wyznawców Islamu w Polsce. Codzienność i dialog międzyreligijny. dr Małgorzata Michalska
99. Szafiarki - nowa społecznośc internetowa w Polsce dr Małgorzata Michalska
100. Zjawisko nacjonalizmu religijnego w Serbii dr hab. Katarzyna Majbroda
101. Bod Modsi, czyli kto? Antropologiczny rys zjawiska modyfikacji ciała dr Konrad Górny
Praca licencjacka skupiona wokół zagadnienia modyfikacji ciała. Pokazuje metody i techniki modyfikacji wykonywane współcześnie. Odsyła również do praktyk wykonywanych w społecznościach tradycyjnych. Przybliża konteksty społeczno-kulturowe, w których praktykowane są modyfikacje. Opisuje internetową społeczność zaangażowaną w modyfikowanie ciała. Prezentuje sylwetki osób o rozległych modyfikacjach ciała, które dzięki nietypowemu wyglądowi zyskały popularność. Ponadto zawiera prezentację oraz analizę badań, przeprowadzonych na potrzeby tej pracy, wśród osób modyfikujących swoje ciało. Praca stanowi próbę odpowiedzi na pytanie postawione w tytule, o to, kim i jacy są ludzie poddający swoje ciała trwałym modyfikacjom, a także jakie są ich motywacje i doświadczenia z tym związane.
102. ANTYSEMITYZM I FUTBOL – PRZYPADEK KIBICÓW RESOVII RZESZÓW dr hab. Katarzyna Majbroda
103. Pieśni ludowe Polaków z Podola w świetle przemian kulturowych XX i XXI wieku prof. dr hab. Adam Paluch
104. Na granicy dwóch fenomenów: szaleństwo a sacrum dr hab. Eugeniusz Kłosek prof. UWr
105. Kulturowy wymiar śmiechu. dr Grzegorz Dąbrowski
106. W służbie ciału - antropologiczne ujęcie problemu postrzegania cielesności w środowiskach medycznych dr Janina Radziszewska
107. Kulturowe uwarunkowania opisów innego na podstawie raportów z badań terenowych dr Grzegorz Dąbrowski
108. Breakdance w Polsce - antropologiczne studium tańca dr Konrad Górny
109. Stereotypizacja płci a edukacja szkolna dr Janina Radziszewska
110. "Obcość" w filmie Witolda Leszczyńskiego - Konopielka dr Ewa Banasiewicz-Ossowska
111. Depilacja i wizerunek kobiecego ciała w dyskursie kultury popularnej dr hab. Eugeniusz Kłosek prof. UWr
112. Billlboard w przestrzeni miejskiej dr Ewa Banasiewicz-Ossowska
113. Retoryczny wymiar tekstu antropologicznego na przykładzie książki Carlosa Castanedy Nauki don Juana. Wiedza Indian z plemienia Yaqui. dr hab. Jarosław Syrnyk prof. UWr
114. Między nauką i muzyką dr Grzegorz Dąbrowski
115. Społeczność lokalna miasta i gminy Syców. dr Mirosław Marczyk
116. Wróżka lekarstwem na stresy? dr Mirosław Marczyk
117. Przejawy " Mityzacji " Ośrodka Turystycznego ( na przykładzie Zakopanego). dr Mieczysław Trojan
118. Mity "Inności" w narracji marketingowej a kształtowanie świadomości młodzieży. dr Konrad Górny
119. MODA ULICZNA PREZENTOWANA W INTERNECIE dr Małgorzata Michalska
120. Obrzędowość weselna na terenie Powiatu Puławskiego - dawniej i dziś dr Małgorzata Michalska