wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Temat pracy Promotor Program studiów
91. Wizerunek medialny i autowizerunek mężczyzny. Analiza porównawcza dr hab. Bożena Płonka-Syroka prof. nadzw. UWr
92. Turystyka zdrowotna na przykładzie sanatoriów i ośrodków wellness dr hab. Bożena Płonka-Syroka prof. nadzw. UWr
93. Tanie latanie jako ponowoczesna kreacja kulturowa, a motywacje podróżnicze wrocławskich studentów dr hab. Bożena Płonka-Syroka prof. nadzw. UWr
94. ANALIZA PROJEKTU COUCHSURFING NA PODSTAWIE BADAŃ JAKOŚCIOWYCH dr hab. Bożena Płonka-Syroka prof. nadzw. UWr
95. Tożsamość miasta a strategie kreowania jego wizerunku. Analiza porównawcza dr hab. Bożena Płonka-Syroka prof. nadzw. UWr
96. Pielgrzymka do Santiago de Compostela. Analiza antropologiczna dr hab. Bożena Płonka-Syroka prof. nadzw. UWr
97. Komunikacja w reklamie na podstawie wybranych technik marketingowych dr hab. Bożena Płonka-Syroka prof. nadzw. UWr
98. MOTYWACJE PODRÓZY DO INDII NA PRZYKŁADZIE WYJAZDÓW MŁODYCH PODRÓŻNIKÓW Z POLSKI. dr hab. Bożena Płonka-Syroka prof. nadzw. UWr
99. Instytucja swata w Polsce z perspektywy antropologii kulturowej. prof. dr hab. Adam Paluch
100. Ze śmiercią im do twarzy. Znaczenie i konteksty współczesnych fotografii pośmiertnych prof. dr hab. Adam Paluch
101. Borykanie się młodych z realiami PRL-u prof. dr hab. Adam Paluch
102. Ponowoczesna, kontrowersyjna turystyka kulturowa. Turpizm i hedonizm w służbie turystyki. Studium przypadku. prof. dr hab. Adam Paluch
103. PROBLEM RESOCJALIZACJI I READAPTACJI BYŁYCH WIĘŹNIÓW NA PODSTAWIE LITERATURY PRZEDMIOTU I STUDIUM INDYWIDUALNEGO PRZYPADKU prof. dr hab. Adam Paluch
104. Działalność kulturowa kresowiaków na Ziemiach Dolnego Śląska. prof. dr hab. Adam Paluch
105. Obraz kultu ciała męskiego w kulturze konsumpcyjnej. prof. dr hab. Adam Paluch
106. Mężczyzna współczesny. Próba zdefiniowania pojęcia męskości i jej kryzysu. prof. dr hab. Adam Paluch
107. Współczesne tradycje myśliwskie - rytuały przejścia. prof. dr hab. Adam Paluch
108. DOŚWIADCZENIA WOJENNE W PAMIĘCI OSÓB PRZESIEDLONYCH Z KRESÓW WSCHODNICH II RZECZPOSPOLITEJ NA TEREN DOLNEGO ŚLĄSKA prof. dr hab. Adam Paluch
109. Wizerunek kobiety w reklamie prof. dr hab. Adam Paluch
110. Pieśni ludowe Polaków z Podola w świetle przemian kulturowych XX i XXI wieku prof. dr hab. Adam Paluch
111. Feminizm a dyskursy. prof. dr hab. Adam Paluch
112. Jeść by żyć czy żyć by jeść? O współczesnych funkcjach żywienia. prof. dr hab. Adam Paluch
113. Ucieleśnienia i odcieleśnienia w świetle rozważań antropologicznych prof. dr hab. Adam Paluch
114. Postrzeganie Tatr przez górali tatrzańskich prof. dr hab. Adam Paluch
115. Wymyślanie Afryki - brzemię Zachodu prof. dr hab. Adam Paluch
116. "Just married", czyli wesele współcześnie prof. dr hab. Adam Paluch
117. Środowisko Internetu a społeczność wirtualna prof. dr hab. Adam Paluch
118. JOGA - POMIĘDZY WSCHODEM A ZACHODEM prof. dr hab. Adam Paluch
119. Życie pisane kamerą - kino Jean-Luc Godarda w ujęciu antropologicznym prof. dr hab. Adam Paluch
120. Wypisywanie życia. Etnograficzne spotkanie z Walerią Prochownik - pisarką z żywieckiego Sporysza dr Michał Mokrzan Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
Czym jest pisarstwo dla Walerii Prochownik? To przewodnie pytanie moich wielogodzinnych rozmów z żywiecką pisarką, na które starałyśmy się odpowiedzieć, stopniowo realizując założenia etnografii opartej na współpracy. Tekst przybliża owoc naszych wspólnych zmagań z tym zagadnieniem; konfrontowanie poglądów i odczuć pisarki z wybranymi przeze mnie myślami naukowymi oraz namysł nad obustronnym poznaniem.