mgr Zuzanna Kierwiak

TRA_60471

Zainteresowania badawcze: antropologia śmierci i umierania w późnym kapitalizmie; antropologia turystyki; krytyczna analiza dyskursu; bułgarski nacjonalizm; Bałkany i Europa Środkowo-Wschodnia; badania nad aktywizmem, slavic studies

Artykuły w czasopismach:

Kierwiak, Z. (2023a). Demonstracje publiczne i oblicza współczesnego bułgarskiego aktywizmu. Studium przypadku Marszu Łukowa 2022 i kontrdemonstracji Mobilizacji Feministycznych. Adeptus, 20. (w druku)

Kierwiak, Z., & Markiewicz, E. (2021). “Żałuję, że nie urodziłem się niedźwiedziem”. Park Tańczących Niedźwiedzi W Bułgarii. Panoptikum, (25), 101–116. https://doi.org/10.26881/pan.2021.25.06

Kierwiak, Z., & Markiewicz, E. (2023). “Ognisko epidemiczne Małpiej Ospy.” Analiza konfliktu bułgarskich środowisk LGBTQ+ i Bułgarskiej Unii Nacjonalistów na przykładzie sofijskiej parady równości. Zeszyty Łużyckie, 59. (w druku)

Rozdziały w monografiach:

Kierwiak, Z. (2022). Bułgarskie a macedońskie: krytyczna analiza narracji Bożidara Dimitrowa na temat narodu, państwa i języka macedońskiego. In A. Zielińska & K. Jaskółka (Eds.), Dyskursy (nie)oczywistości. Zagadnienia pewności, niekwestionowalności oraz bezsporności w nauce, sztuce i kulturze (pp. 501–512). essay, Wydawnictwo Rys.

Kierwiak, Z. (2023b). Nikt nie mówił tak wprost  «chcę jechać do Bułgarii». Polscy turyści na bułgarskim wybrzeżu w perspektywie antropologicznej. In Dzieje i perspektywy kultury. essay, Wydawnictwo Tygiel. (w druku)