Dodatkowa rekrutacja na studia zagraniczne w ramach programu Erasmus+ w semestrze letnim

Jak co roku rozpoczęła się dodatkowa rekrutacja na studia zagraniczne w ramach programu Erasmus+ w semestrze letnim. Osoby zainteresowane taką możliwością proszone są o jak najszybszy kontakt z Koordynatorką programu w KEiAK, dr hab. prof. UWr Moniką Baer, monika.baer@uwr.edu.pl. Więcej informacji można znaleźć w zakładce Erasmus+ na stronie Katedry.