Komunikat rektora w sprawie organizacji dydaktyki i innych aktywności Uniwersytetu Wrocławskiego w okresie zwiększonej liczby zakażeń wirusem SARS-Cov-2

JAK DZIAŁAMY? KOMUNIKAT REKTORA (COVID19)

Zmniejszenie liczby uczestniczących w zajęciach, wprowadzenie większej liczby zajęć hybrydowych, nakaz noszenia maseczek – to między innymi zmiany jakie wprowadza Uniwersytet Wrocławski. 

Poniżej przedstawiamy treść komunikatu skierowanego przez rektora do pracowników i studentów z 9 października 2020 r. w sprawie organizacji dydaktyki i innych aktywności Uniwersytetu Wrocławskiego w okresie zwiększonej liczby zakażeń wirusem SARS-Cov-2.

Treść komunikatu TUTAJ