Procedury funkcjonowania Biblioteki KEiAK

Uwaga !

Od 15.09.2020 r. Biblioteka Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej działa w pełnym wymiarze godzin pod warunkami wymuszonymi ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374 z późn. zm.) oraz zgodnie z wytycznymi wynikającymi z Zarządzenia nr 116/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 3 września 2020 r. W związku z tym ustala się, że:

  1. Książki i czasopisma należy zamawiać przez e-mail (magdalena.bednarek@uwr.edu.pl) dzień wcześniej, do godziny 14.00. Proszę podać sygnaturę i tytuł książki, w przypadku czasopism: rok i numer woluminu. Proszę upewnić się mailowo lub telefonicznie, czy publikacja została przygotowana.
  2. Katalogi kartkowe będą niedostępne do odwołania. Sygnatury książek należy odnaleźć w katalogu VIRTUA (https://katalog.bu.uni.wroc.pl/search/query?theme=system)
  3. Sygnatury książek niedostępnych w katalogu VIRTUA odnajduje bibliotekarz.
  4. Można zwracać książki oraz rozliczać karty obiegowe.
  5. Używane przez czytelników publikacje będą poddawane kwarantannie.
  6. Czytelnia zostanie otwarta po zapewnieniu przez administrację budynku odpowiednich warunków sanitarnych. Będą mogły przebywać w niej, w wyznaczonych miejscach, maksymalnie trzy osoby.
  7. W pomieszczeniu biblioteki może przybywać jeden czytelnik.
  8. W kolejce należy zachować odległość co najmniej 1,5 m.
  9. Każdy zobowiązany jest do noszenia maseczki ochronnej lub przyłbicy i odkażenia rąk (dozownik z płynem odkażającym znajduje się przy portierni oraz w bibliotece).

 

Z poważaniem

Magdalena Bednarek
Biblioteka Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej
Tel. 713752471
e-mail: magdalena.bednarek@uwr.edu.pl

 

Katedra ma własną bibliotekę zakładową posiadającą ponad 13000 woluminów druków zwartych i ok. 4800 woluminów druków ciągłych oraz zbiory kartograficzne. Są to prace związane tematycznie ściśle z naukami etnologicznymi oraz dyscyplinami pokrewnymi. W skali ostatnich 5 lat księgozbiór zwiększa się średnio o ok. 300 woluminów rocznie. Gromadzone są przede wszystkim materiały z badań terenowych (wywiady) oraz zbiory ilustracyjne i fotograficzne. Studenci mogą korzystać również ze zbiorów Biblioteki Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego liczących ok. 50 tysięcy woluminów z zakresu etnologii, antropologii kulturowej, folklorystyki i nauk pokrewnych. Do dyspozycji studentów pozostaje również Biblioteka im. Ossolińskich oraz Biblioteka Uniwersytecka i biblioteki innych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu.

Kontakt:
mgr Magdalena Bednarek, starszy bibliotekarz
E-mail: magdalena.bednarek@uwr.edu.pl
Numer pokoju: 11
Telefon: (071) 3752471

Godziny otwarcia:
Poniedziałek 9.00-14.00
Wtorek 9.40-14.00
Środa 9.00-14.00
Czwartek 9.00-14.00
Piątek 9.00– 12.00

Zachęcamy studentów do korzystania z księgozbiorów następujących bibliotek:

Biblioteka Uniwersytecka
Biblioteka Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego
Biblioteka Ossolineum