Przedmioty na kontach w USOSweb

Szanowni Studenci/Szanowne Studentki

 

1. Uprzejmie prosimy o PILNE sprawdzenie, czy wszystkie przedmioty przewidziane w planie zajęć w semestrze letnim 2021/2022 r., wyświetlają się na Państwa kontach w USOSweb.

 

Ewentualne zmiany czy braki w zapisach w USOSweb, w tym: różnice programowe lub warunki, prosimy zgłaszać do sekretariatu Katedry najpóźniej do 13 kwietnia 2022 r. 

 

2. W terminie do 20.04.2022. r. należy dokonać podpięć wszystkich realizowanych w tym semestrze przedmiotów pod program oraz etap w systemie USOSweb. Dotyczy to również warunków i różnic programowych.

 

Uwaga! Każdy student, aby wykonać podpięcie, musi być zapisany na przedmiot, dlatego bardzo ważne jest sprawdzenie wykazu przedmiotów – jak w punkcie 1.

 

Niepodpięcie przedmiotu spowoduje brak możliwości zaliczeniu semestru, a w konsekwencji skreślenie z listy studentów.