UWAGA: informacja od Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego informuje, że studenci I roku I stopnia studiów stacjonarnych są zobowiązani wykazać się znajomością języka obcego (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski) na poziomie B2 II. Studenci nie rozpoczynają lektoratu od podstaw, zobowiązani są do kontynuacji nauki języka.

W celu sprawdzenia poziomu biegłości językowej studenci zobowiązani są do przystąpienia do testu kwalifikacyjnego online w dniach 20.11.2020 lub 21.11.2020. Testy zostaną otwarte 20.11.2020 o godz. 9.00 i zamknięte 21.11.2020 o godz. 20.00. Studenci powinni skończyć rozwiązywać test najpóźniej 21.11.2020 o godz. 20:00.

 Student ma obowiązek wypełnić test SAMODZIELNIE. 

Testy odbywają się bez uprzednich zapisów i konieczności rejestracji konta w SPNJO. 
Linki do formularzy z testami zostaną umieszczone na stronie SPNJO 16.11.2020.

Szczegółowe informacje znajdują się w pliku WORD: