Zapisy na zajęcia fakultatywne oraz seminarium licencjackie w semestrze letnim 2022/2023

 

Studentów i studentki naszego kierunku zachęcamy do zapoznania się z terminarzem zapisów na zajęcia fakultatywne i seminarium licencjackie.

 

 

 

Studenci i studentki I i II roku studiów licencjackich zapisują się na zajęcia fakultatywne w USOS od 20.02.2023 godz. 8.00 do 21.02.2023 godz. 23.59. Bardzo prosimy, aby nie zapisywać się na zajęcia odbywające się w tych samych godzinach.

 

Studenci i studentki II roku studiów licencjackich zapisują się na seminarium licencjackie w USOS od 20.02.2023 godz. 10.00 do 21.02.2023 godz. 23.59. Seminarium prowadzą w tym semestrze dr Ewa Banasiewicz-Ossowska, dr hab. prof. UWr. R. Klementowski i dr Janina Radziszewska. O zainteresowaniach badawczych osób prowadzących seminaria można przeczytać na stronie Katedry w zakładce „Pracownicy i doktoranci”. Liczba miejsc w grupach jest ograniczona.

 

 

 

WAŻNE. Po zamknięciu rejestracji na zajęcia, studenci i studentki, którzy nie dokonali wyboru zobowiązani są w ciągu 7 dni od zamknięcia systemu rejestracji do złożenia podania do Zastępcy Kierownika Katedry ds. dydaktycznych z prośbą o dopisanie do zajęć wraz z uzasadnieniem. Termin rozpatrzenia podania to 5 dni. Wszystkie podania złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.