Zgłaszanie zakażeń Covid-19

Przypominamy o konieczności niezwłocznego zgłaszania ewentualnych zakażeń Covid-19 wśród studentek i studentów na stronie Uniwersytetu Wrocławskiego https://uni.wroc.pl/ oraz mailowo Kierownictwu Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej. Więcej informacji na temat obowiązujących regulacji można znaleźć w Zarządzeniu nr 37/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Wrocławskiego w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19 - wersja ujednolicona.