przedmioty archiwalne wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Jednostka oferująca
121. 22-ET-Z-EtnoInd (P.F.) Etnografia Indii Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
122. 22-EAK-S1-EtnoTra (P.F.) Etnografia transrelacyjna jako perspektywa antropologicznego poznania Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
123. 22-ET-S1-EtnWil (P.F.) Etnografia Wileńszczyzny Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
124. 22-ET-S1-EtBaRy (P.F.) Etnograficzne badania rynku Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
125. 22-ET-S2-EtBaRy (P.F.) Etnograficzne badania rynku Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
126. 22-EAK-S-EtnSwi (P.F.) Etnolodzy na świecie Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
127. 22-EAK-S-EtnOEtn (P.F.) Etnolodzy o etnologach Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
128. 22-EAK-S1-EtnMikGrz (P.F.) Etnomikologia. Grzyby w kulturze Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
129. 22-EAK-S1-EtnomyGrzy (P.F.) Etnomykologia. Grzyby w kulturze. Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
130. 22-EAK-S-EurPolEdu (P.F.) Europejska polityka edukacyjna w perspektywie antropologicznej Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
131. 22-ET-S-FemPost (P.F.) Feminizm - postkolonializm Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
132. 22-EAK-S-FenNarŚl (P.F.) Fenomen narodowości śląskiej Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
133. 22-ET-S-FilaAntr (P.F.) Filmoznawstwo a antropologia Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
134. 22-ET-Z-FilaAntr (P.F.) Filmoznawstwo a antropologia Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
135. 22-ET-Z1-FitKuLu (P.F.) Fitoterapia w kulturze ludowej Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
136. 22-ET-S-FitKuLu (P.F.) Fitoterapia w kulturze ludowej Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
137. 22-EAK-S-FolFol (P.F.) Folk, folklor, folkloryzm - przemiany muzyki tradycyjnej we współczesnej kulturze Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
138. 22-ET-Z1-FolkNSc (P.F.) Folklor na scenie. Recepcja tradycji kultury ludowej we współczesnej kulturze Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
139. 22-EAK-S1-FotNosPam (P.F.) Fotografia jako nośnik pamięci Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
140. 22-ET-S-FotSpoKul (P.F.) Fotografia jako zjawisko społeczno-kulturowe Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
141. 22-ET-S-Glob (P.F.) Globalizacja Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
142. 22-EAK-S-GovStu (P.F.) Governmentality studies Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
143. 22-EAK-S1-HerCod (P.F.) Hermeneutyki codzienności. Współczesne legendy miejskie w tworzeniu "wierzeniowej rzeczywistości" Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
144. 22-ET-S-HinwInd (P.F.) Hinduizm w Indiach i na świecie Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
145. 22-EAK-S1-HisRodz (P.F.) Historie rodzinne Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
146. 22-ET-S-NatKul (P.F.) Ile jest natury w kulturze? Ewolucjonizm, psychologia i socjobiologia Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
147. 22-ET-S-InPol (P.F.) Inżynieria polityki Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
148. 22-ET-S1-JakopK (P.F.) Jak (na/o)pisać kulturę? Warsztaty krytycznej analizy oraz redakcji tekstu antropologicznego Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
149. 22-ET-S2-JakopK (P.F.) Jak (na/o)pisać kulturę? Warsztaty krytycznej analizy oraz redakcji tekstu antropologicznego Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
150. 22-ET-S1-JakPrz (P.F.) Jak przeżyć po dyplomie - wiedza i umiejętności współczesnego antropologa kultury Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej