przedmioty archiwalne wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Jednostka oferująca
121. 22-EAK-S1-AntrSztu (P.F.) Antropologia sztuki Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
122. 22-EAK-S-MeInKuMa (P.F.) Metody interpretacji kultury materialnej Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
123. 22-ET-S1-LabDyp Laboratorium dyplomowe Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
124. 22-ET-Z1-Prakty Praktyka Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
125. 22-ET-S1-DyPoWł (P.F.) Dyskurs, podmiot i władza w ujęciu poststrukturalistycznym Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
126. 22-ET-Z1-HisEtn1 Historia etnologii 1 Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
127. 22-EAK-S1-AntrKulRdz (P.F.) Wybrane zagadnienia z antropologii kultury rdzennych ludów świata. Mit, magia, religia Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
128. 22-EAK-S-ProjBadAnt (P.F.) Projektowanie badań antropologicznych na przykładzie projektu międzynarodowego Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
129. 22-ET-S2-MnNarGrEt Mniejszości narodowe i grupy etniczne w Polsce Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
130. 22-ET-S1-KuKrwP (P.F.) Kultura kresowa w perspektywie przeszłości i transformacji ustrojowej Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
131. 22-ET-S-AntrZła (P.F.) Antropologia zła Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
132. 22-ET-Z1-JęzObc1 Język obcy 1 Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
133. 22-ET-S-AntrMiWro (P.F.) Antropologia miasta - przypadek Wrocławia Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
134. 22-ET-S1-WycFiz1 Wychowanie fizyczne I Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
135. 22-EAK-S1-PrzWspLw (P.F.) Przestrzenie tożsamości współczesnego Lwowa Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
136. 22-EAK-S-PrawCzlAm (P.F.) Prawa człowieka w Ameryce Łacińskiej Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
137. 22-ET-S2-MeInKul Metody interpretacji kultury I Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
138. 22-EAK-S-AntrMedy (P.F.) Antropologia medyczna Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
139. 22-ET-S-AnFra (P.F.) Antropologia francuska: przedstawiciele, nurty, teorie i metody badawcze Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
140. 22-ET-S1-WyZaFo Wybrane zagadnienia z folkloru Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
141. 22-ET-S-FilaAntr (P.F.) Filmoznawstwo a antropologia Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
142. 22-ET-S2-ArLitEt (P.F.) Arcydzieła literatury etnograficznej Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
143. 22-EAK-S2-ŻyJuWsp (P.F.) Żydzi i judaizm wobec wyzwań współczesnego świata – wybrane zagadnienia Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
144. 22-EAK-S-AMHBadGr (P.F.) Auto-, meta- i heterostereotyp w badaniach grup społecznych Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
145. 22-ET-Z-NetOn (P.F.) Netnografia – badania w terenie on-line: kultury, zjawiska, procesy i społeczności sieciowe Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
146. 22-EAK-S-RucMie (P.F.) "Ruchy miejskie - nowi mieszczanie, nowa klasa średnia czy klasa kreatywna?" Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
147. 22-EAK-S-TurEtnIEtno (P.F.) Turystyka etniczna i etnograficzna jako przykład turystyki kulturowej Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
148. 22-ET-S2-AnWyNa (P.F.) Antropologiczny wymiar narracji Michaela Palina (cykl "Nowa Europa") Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
149. 22-ET-S1-KulwPra Kultura w pradziejach Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
150. 22-ET-Z1-AntrFot (P.F.) Antropologia i fotografia: wprowadzenie do antropologii wizualnej Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej