przedmioty archiwalne wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Jednostka oferująca
121. 22-EAK-S1-WyZagHisEt (P.F.) Wybrane zagadnienia z historii etnicznej Polski Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
122. 22-EAK-S1-YoAMem (P.F.) You are Memory. Anthropology of Collective Memory in XX and XXI century Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
123. 22-EAK-S1-ZamSpo (P.F.) Zamki i społeczeństwo. Materialne przejawy życia codziennego Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
124. 22-EAK-S1-ZamZjaSpo (P.F.) Zamek jako zjawisko społeczno-kulturowe Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
125. 22-EAK-S1-ZrEtKul (P.F.) Zróżnicowanie etniczne, kulturowe i religijne Żydów Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
126. 22-EAK-S1-ŁemŁem (P.F.) Łemkowie i Łemkowszczyzna Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
127. 22-EAK-S2-AfeEtWy (P.F.) Afektywno-etyczne wymiary praktyk badawczych Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
128. 22-EAK-S2-AntrOrg Antropologia organizacji Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
129. 22-EAK-S2-AntrRel Antropologia religii Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
130. 22-EAK-S2-AntrWie (P.F.) Antropologia wieków średnich Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
131. 22-EAK-S2-BHP Szkolenie wstępne z zakresu BHP oraz ochrony ppoż Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
132. 22-EAK-S2-CudzWro (P.F.) Cudzoziemcy we Wrocławiu Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
133. 22-EAK-S2-DysAntKul Dyskursy antropologiczne w kulturze i komunikacji publicznej Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
134. 22-EAK-S2-DysPraPsyc (P.F.) Dyskursy, praktyki i dyscypliny psyche Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
135. 22-EAK-S2-DzieKulReg Dziedzictwo kulturowe regionów Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
136. 22-EAK-S2-KrKulMi Kreowanie kultury miejskiej w sektorze pozarządowym Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
137. 22-EAK-S2-KulturPopu Kultura popularna Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
138. 22-EAK-S2-LabTer2 Laboratorium terenowe 2 Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
139. 22-EAK-S2-LabTerI Laboratorium terenowe I Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
140. 22-EAK-S2-MIK Metody interpretacji kultury Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
141. 22-EAK-S2-MetBadPami Metody badań pamięci zbiorowej Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
142. 22-EAK-S2-MiaToz Miasto i tożsamości - konstrukcje znaczeń Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
143. 22-EAK-S2-PamZbiTer Pamięć zbiorowa w terenie - badania praktyczne Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
144. 22-EAK-S2-PamZbio Pamięć zbiorowa w XXI wieku-wyzwania, szanse, zagrożenia Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
145. 22-EAK-S2-PozWymBud (P.F.) Poznawczy wymiar buddyzmu Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
146. 22-EAK-S2-StaTakOp (P.F.) Strategie i taktyki - kultury oporu we współczesnym świecie Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
147. 22-EAK-S2-SzkBibl Szkolenie biblioteczne Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
148. 22-EAK-S2-TeorKult Teorie kultury Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
149. 22-EAK-S2-TyHisKul (P.F.) Typografia - historia, kultura, tożsamość Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
150. 22-EAK-S2-WspMig (P.F.) Współczesne (po 1989 roku) migracje do Polski Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej