przedmioty archiwalne wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Jednostka oferująca
151. 22-ET-S2-JakPrz (P.F.) Jak przeżyć po dyplomie - wiedza i umiejętności współczesnego antropologa kultury Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
152. 22-ET-S1-JudSta (P.F.) Judaizm starożytny - tło społeczno-kulturowe Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
153. 22-ET-S2-JudSta (P.F.) Judaizm starożytny - tło społeczno-kulturowe Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
154. 22-EAK-S1-KapKryKli (P.F.) Kapitalocen, kryzys klimatyczny i sprawiedliwa transformacja węglowa na przykładzie regionu kompleksu wydobywczo-energetycznego Turów na Dolnym Śląsku Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
155. 22-EAK-S-KapSymZam (P.F.) Kapitał symboliczny zamków w średniowieczu i współcześnie Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
156. 22-EAK-S1-KapSyZaSr (P.F.) Kapitał symboliczny zamków w średniowieczu i współcześnie Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
157. 22-ET-S-KinSpolFik (P.F.) Kino o społecznej fikcji Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
158. 22-ET-Z1-KoMeKoInt (P.F.) Kobiecość i męskość w komunikacji interpersonalnej Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
159. 22-ET-S-KolPost (P.F.) Kolonializm i postkolonializm: teorie, mechanizmy i strategie dyskursywne oraz ich środkowo-europejskie oblicza Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
160. 22-ET-S-KomInteAnt (P.F.) Komunikacja interpersonalna w praktyce antropologicznej Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
161. 22-ET-S2-KomMie (P.F.) Komunikacja międzykulturowa Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
162. 22-ET-S1-KomMie (P.F.) Komunikacja międzykulturowa Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
163. 22-EAK-S-KoEtEuro (P.F.) Konflikty etniczne w Europie Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
164. 22-EAK-S1-KrWschRze (P.F.) Kresy Wschodnie Rzeczypospolitej w polskiej historii i kulturze oraz w pamięci zbiorowej Polaków Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
165. 22-EAK-S1-KrWschKinP (P.F.) Kresy Wschodnie w kinie polskim Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
166. 22-EAK-S-KresWsch (P.F.) Kresy Wschodnie: pamięć, mit, dziedzictwo Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
167. 22-ET-S-KulFilm (P.F.) Kultura filmowa Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
168. 22-ET-Z-KulFilm (P.F.) Kultura filmowa Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
169. 22-ET-S1-KuŻyCh (P.F.) Kultura i życie w Chinach od czasów starożytnych do współczesności Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
170. 22-ET-S2-KuŻyCh (P.F.) Kultura i życie w Chinach od czasów starożytnych do współczesności Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
171. 22-ET-S-KulInd (P.F.) Kultura Indii - Hinduizm Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
172. 22-ET-Z-KulInd (P.F.) Kultura Indii - Hinduizm Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
173. 22-ET-S2-KuKrwP (P.F.) Kultura kresowa w perspektywie przeszłości i transformacji ustrojowej Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
174. 22-ET-S1-KuKrwP (P.F.) Kultura kresowa w perspektywie przeszłości i transformacji ustrojowej Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
175. 22-ET-S-KulPopAnt (P.F.) Kultura popularna jako teren badań antropologii Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
176. 22-ET-S2-KultPop (P.F.) Kultura popularna-upadek czy wyzwolenie? Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
177. 22-ET-S-KultPop (P.F.) Kultura popularna-upadek czy wyzwolenie? Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
178. 22-EAK-S-KulWyBie (P.F.) Kulturowe wymiary biesiadowania Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
179. 22-ET-S1-KuCzAf (P.F.) Kultury Czarnej Afryki na przełomie XX i XXI wieku Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
180. 22-ET-S2-KuCzAf (P.F.) Kultury Czarnej Afryki na przełomie XX i XXI wieku Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej