przedmioty archiwalne wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Jednostka oferująca
151. 22-EAK-S-AMHBadGr (P.F.) Auto-, meta- i heterostereotyp w badaniach grup społecznych Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
152. 22-EAK-S2-ŻyJuWsp (P.F.) Żydzi i judaizm wobec wyzwań współczesnego świata – wybrane zagadnienia Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
153. 22-ET-S2-MnNarGrEt Mniejszości narodowe i grupy etniczne w Polsce Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
154. 22-EAK-S-TurEtnIEtno (P.F.) Turystyka etniczna i etnograficzna jako przykład turystyki kulturowej Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
155. 22-EAK-S-RucMie (P.F.) "Ruchy miejskie - nowi mieszczanie, nowa klasa średnia czy klasa kreatywna?" Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
156. 22-ET-S-AntrMiWro (P.F.) Antropologia miasta - przypadek Wrocławia Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
157. 22-ET-S2-AnWyNa (P.F.) Antropologiczny wymiar narracji Michaela Palina (cykl "Nowa Europa") Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
158. 22-ET-S-KulInd (P.F.) Kultura Indii - Hinduizm Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
159. 22-ET-S1-ZajFa2 Zajęcia fakultatywne 2 Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
160. 22-ET-Z1-Szawbaet (P.F.) Szamanizm w badaniach etnologicznych Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
161. 22-ET-S2-PrzeOpis (P.F.) Przestrzeń w opisie Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
162. 22-ET-S-KulFilm (P.F.) Kultura filmowa Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
163. 22-ET-S1-AntrStosII Antropologia stosowana II Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
164. 22-EAK-S1-KrWschKinP (P.F.) Kresy Wschodnie w kinie polskim Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
165. 22-ET-S1-MeEtBa Metodyka etnograficznych badań terenowych (badania empiryczne) Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
166. 22-ET-S1-OdRNA (P.F.) Odmiany ruchu New Age we współczesnym świecie Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
167. 22-ET-Z1-MeNaSp Metodologia nauk społecznych Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
168. 22-ET-S-AntrWiz (P.F.) Od antropologii wizualnej do pornografii biedy. Wykorzystywanie obrazu Afryki w mediach i antropologii kulturowej Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
169. 22-EAK-S-EtnSwi (P.F.) Etnolodzy na świecie Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
170. 22-EAK-S1-ŁemŁem (P.F.) Łemkowie i Łemkowszczyzna Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
171. 22-ET-S2-SemMag1 Seminarium magisterskie I Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
172. 22-ET-S-ProEtwBaEt (P.F.) Problemy etyczne w procesie badań etnograficznych Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
173. 22-ET-Z-KulFilm (P.F.) Kultura filmowa Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
174. 22-ET-Z1-EtSpP3 Etnografia społeczeństw pozaeuropejskich 3 Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
175. 22-ET-S2-SzluPoI Sztuka ludowa w Polsce I Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
176. 22-EAK-S2-MiaToz Miasto i tożsamości - konstrukcje znaczeń Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
177. 22-EAK-S2-DysPraPsyc (P.F.) Dyskursy, praktyki i dyscypliny psyche Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
178. 22-ET-Z1-MuzEtn Muzealnictwo Etnograficzne Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
179. 22-ET-Z1-ZjaProKult (P.F.) Zjawisko prostytucji w ujęciu kulturowym Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
180. 22-EAK-S2-PozWymBud (P.F.) Poznawczy wymiar buddyzmu Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej