przedmioty archiwalne wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Jednostka oferująca
151. 22-ET-S-FitKuLu (P.F.) Fitoterapia w kulturze ludowej Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
152. 22-EAK-S-FenNarŚl (P.F.) Fenomen narodowości śląskiej Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
153. 22-ET-S1-WyZaFo Wybrane zagadnienia z folkloru Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
154. 22-ET-Z1-PodInf Podstawy informatyki Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
155. 22-ET-S2-ArLitEt (P.F.) Arcydzieła literatury etnograficznej Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
156. 22-ET-S2-JakopK (P.F.) Jak (na/o)pisać kulturę? Warsztaty krytycznej analizy oraz redakcji tekstu antropologicznego Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
157. 22-EAK-S1-EtnKulZrDS (P.F.) Etniczno-kulturowe zróżnicowanie Dolnego Śląska Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
158. 22-ET-S1-AntRod Antropologia rodziny Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
159. 22-EAK-S1-KrWschKinP (P.F.) Kresy Wschodnie w kinie polskim Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
160. 22-EAK-S-EtnSwi (P.F.) Etnolodzy na świecie Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
161. 22-ET-S1-ZajFa2 Zajęcia fakultatywne 2 Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
162. 22-ET-S-ProEtwBaEt (P.F.) Problemy etyczne w procesie badań etnograficznych Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
163. 22-ET-S-BojBoj (P.F.) Bojkowie i Bojkowszczyzna Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
164. 22-ET-Z1-Szawbaet (P.F.) Szamanizm w badaniach etnologicznych Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
165. 22-ET-S-KulInd (P.F.) Kultura Indii - Hinduizm Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
166. 22-EAK-S1-ŁemŁem (P.F.) Łemkowie i Łemkowszczyzna Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
167. 22-ET-Z-KulFilm (P.F.) Kultura filmowa Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
168. 22-EAK-S2-MiaToz Miasto i tożsamości - konstrukcje znaczeń Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
169. 22-ET-Z1-ZjaProKult (P.F.) Zjawisko prostytucji w ujęciu kulturowym Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
170. 22-ET-S-KulFilm (P.F.) Kultura filmowa Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
171. 22-ET-S1-OdRNA (P.F.) Odmiany ruchu New Age we współczesnym świecie Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
172. 22-ET-S1-MeEtBa Metodyka etnograficznych badań terenowych (badania empiryczne) Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
173. 22-ET-Z1-MeNaSp Metodologia nauk społecznych Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
174. 22-EAK-S2-DysPraPsyc (P.F.) Dyskursy, praktyki i dyscypliny psyche Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
175. 22-EAK-S2-PozWymBud (P.F.) Poznawczy wymiar buddyzmu Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
176. 22-EAK-S-AniAntr (P.F.) Animalizm/antropomorfizm w magii i religii Słowian Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
177. 22-EAK-S-AntrZdrChor (P.F.) Antropologia zdrowia i choroby (wybrane zagadnienia) Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
178. 22-ET-S-AntrWiz (P.F.) Od antropologii wizualnej do pornografii biedy. Wykorzystywanie obrazu Afryki w mediach i antropologii kulturowej Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
179. 22-ET-Z1-EtSpP3 Etnografia społeczeństw pozaeuropejskich 3 Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
180. 22-ET-S2-SemMag1 Seminarium magisterskie I Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej