przedmioty archiwalne wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Jednostka oferująca
151. 22-EAK-S2-WspZjaRe Współczesne zjawiska religijne Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
152. 22-EAK-S2-WyFiz Wychowanie fizyczne Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
153. 22-EAK-S2-WyPrzWspBa Wyobrażenia (o) przeszłości w kontekście współczesnych badań nad kulturą Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
154. 22-EAK-S2-ZjMiWsSw Zjawisko migracji we współczesnym świecie Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
155. 22-EAK-S2-ZyPolKon Żydzi w Polsce - kontekst społeczno-kulturowy Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
156. 22-EAK-S2-ŻyJuWsp (P.F.) Żydzi i judaizm wobec wyzwań współczesnego świata – wybrane zagadnienia Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
157. 22-EAk-S-AnBaDzi (P.F.) Antropologiczne badania w działaniu Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
158. 22-ET-S-AnFra (P.F.) Antropologia francuska: przedstawiciele, nurty, teorie i metody badawcze Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
159. 22-ET-S-AnGo (P.F.) Antropologia gospodarki Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
160. 22-ET-S-AnWsRr (P.F.) Antropologia współczesnych ruchów religijnych w USA Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
161. 22-ET-S-AnZapk (P.F.) Antropologia zaangażowana. Przegląd wybranych koncepcji. Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
162. 22-ET-S-AntCia (P.F.) Antropologia ciała Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
163. 22-ET-S-AntKulwTV (P.F.) Antropologia kultury w publicystyce telewizyjnej Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
164. 22-ET-S-AntrEdu (P.F.) Antropologia edukacji Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
165. 22-ET-S-AntrMiWro (P.F.) Antropologia miasta - przypadek Wrocławia Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
166. 22-ET-S-AntrMuz (P.F.) Antropologia muzyki Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
167. 22-ET-S-AntrOrg (P.F.) Antropologia organizacji Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
168. 22-ET-S-AntrPolWł (P.F.) Antropologia polityczna – władza, wodzostwo, państwo Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
169. 22-ET-S-AntrPoli (P.F.) Antropologia polityczna Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
170. 22-ET-S-AntrRet (P.F.) Antropologia retoryki: w kręgu zagadnień retoryki kultury i poetyki społecznej Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
171. 22-ET-S-AntrRynPra (P.F.) Antropolog kultury na rynku pracy i w działalności non-profit Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
172. 22-ET-S-AntrTer (P.F.) Antropologia teatru Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
173. 22-ET-S-AntrWiz (P.F.) Od antropologii wizualnej do pornografii biedy. Wykorzystywanie obrazu Afryki w mediach i antropologii kulturowej Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
174. 22-ET-S-AntrZła (P.F.) Antropologia zła Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
175. 22-ET-S-AntrpoWri (P.F.) Antropologia po Writing Culture Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
176. 22-ET-S-Antrprzepub (P.F.) Antropologia przestrzeni publicznej Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
177. 22-ET-S-AntrwPubl (P.F.) Antropologia kulturowa w publicystyce telewizyjnej Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
178. 22-ET-S-Arclitetno (P.F.) Arcydzieła literatury etnografcznej Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
179. 22-ET-S-BojBoj (P.F.) Bojkowie i Bojkowszczyzna Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
180. 22-ET-S-ColFil (P.F.) Collaborative film Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej