przedmioty archiwalne wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Jednostka oferująca
181. 22-EAK-S1-KulOp (P.F.) Kultury oporu we współczesnym świecie Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
182. 22-ET-S-Litwymantr (P.F.) Literackie i retoryczne wymiary antropologii. Krytyka tekstu antropologicznego Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
183. 22-EAK-S1-LokSpWroc (P.F.) Lokalne społeczności żydowskie – przykład Wrocławia Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
184. 22-EAK-S-LokSpoZyd (P.F.) Lokalne społeczności żydowskie-przykład Wrocławia Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
185. 22-EAK-S-LuObSw (P.F.) Ludowy obraz świata. Analiza teksów źródłowych Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
186. 22-EAK-S1-ŁemŁem (P.F.) Łemkowie i Łemkowszczyzna Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
187. 22-ET-S1-MedLud (P.F.) Medycyna ludowa Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
188. 22-ET-S2-MedLud (P.F.) Medycyna ludowa Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
189. 22-EAK-S1-MedNiekon (P.F.) Medycyna niekonwencjonalna Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
190. 22-EAK-S-MeInKuMa (P.F.) Metody interpretacji kultury materialnej Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
191. 22-ET-S-MesKobIndi (P.F.) Męskość i kobiecość w kulturze Indii Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
192. 22-ET-Z-MesInd (P.F.) Męskość i kobiecość w kulturze Indii Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
193. 22-ET-S-MeKatSpoł (P.F.) Męskość jako kategoria społeczno-kulturowa Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
194. 22-ET-S1-MiTeBaAn (P.F.) Miasto-teren badań antropologa Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
195. 22-ET-S2-MiTeBaAn (P.F.) Miasto-teren badań antropologa Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
196. 22-ET-S-MieRepr (P.F.) Miejsca represji - miejsca pamięci na Dolnym Śląsku 1939-1989 Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
197. 22-EAK-S-MiAnaTe (P.F.) Między antropologią a teatrem, czyli etnografia performatywna. Teoria w praktyce. Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
198. 22-EAK-S1-Antaqer (P.F.) Między ciałem a duchem. Spojrzenie antropologiczne Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
199. 22-EAK-S-MiGrzZnaKul (P.F.) Mikofilia/mikofobia – grzyby i ich znaczenie w kulturze Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
200. 22-ET-S2-MiZbWy (P.F.) Mity zbiorczej wyobrażni. Pamięć miejsca. Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
201. 22-ET-S1-MiZbWy (P.F.) Mity zbiorczej wyobrażni. Pamięć miejsca. Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
202. 22-EAK-S1-MniRePo (P.F.) Mniejszości religijne w Polsce Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
203. 22-EAK-S-MoKulAŚ (P.F.) Mozaika kulturowa Ameryki Środkowej Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
204. 22-ET-S-MyZmySens (P.F.) Myśli, zmysły, zmyślenia. Kulturowe i społeczne wymiary ludzkiej sensualności Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
205. 22-ET-S-NarHisMitPo (P.F.) Narodowe i historyczne mity Polaków Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
206. 22-ET-S-NarFeRos (P.F.) Narody Federacji Rosyjskiej. Rekonstrukcje tożsamości etniczno-kulturowej w okresie postradzieckim Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
207. 22-ET-S-NetBaZj (P.F.) Netnografia - badania zjawisk on-line Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
208. 22-ET-S-Netbad (P.F.) Netnografia – badania w terenie on-line: kultury, zjawiska, procesy i społeczności sieciowe Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
209. 22-ET-Z-NetOn (P.F.) Netnografia – badania w terenie on-line: kultury, zjawiska, procesy i społeczności sieciowe Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
210. 22-EAK-S1-NoKiPer (P.F.) Nowe kierunki, perspektywy i metody badawcze w antropologii społeczno-kulturowej Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej