przedmioty archiwalne wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Jednostka oferująca
181. 22-ET-S1-ZajFa2 Zajęcia fakultatywne 2 Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
182. 22-ET-Z1-ZjaProKult (P.F.) Zjawisko prostytucji w ujęciu kulturowym Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
183. 22-ET-S-AntrWiz (P.F.) Od antropologii wizualnej do pornografii biedy. Wykorzystywanie obrazu Afryki w mediach i antropologii kulturowej Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
184. 22-EAK-S2-DysPraPsyc (P.F.) Dyskursy, praktyki i dyscypliny psyche Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
185. 22-ET-Z1-Szawbaet (P.F.) Szamanizm w badaniach etnologicznych Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
186. 22-ET-S2-SemMag1 Seminarium magisterskie I Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
187. 22-EAK-S2-PozWymBud (P.F.) Poznawczy wymiar buddyzmu Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
188. 22-EAK-S-DekUkZa (P.F.) Dekodowanie ukrytych znaczeń kultury: warsztaty Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
189. 22-EAK-S-BaNiSz (P.F.) „Jak badać i nie szkodzić?”, czyli etyczne dylematy badawcze. Analiza sytuacji badawczych Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
190. 22-ET-Z1-SemLic6 Seminarium licencjackie 6 Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
191. 22-ET-Z-KulInd (P.F.) Kultura Indii - Hinduizm Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
192. 22-EAK-S1-AntrObra (P.F.) Antropologia obrazu Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
193. 22-ET-S1-MeEtBa2 Metodyka etnograficznych badań terenowych II Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
194. 22-ET-S2-KuŻyCh (P.F.) Kultura i życie w Chinach od czasów starożytnych do współczesności Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
195. 22-ET-Z1-SzluPo6 Sztuka ludowa w Polsce 6 Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
196. 22-EAK-S-WarSem (P.F.) Warsztaty semiotyczne Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
197. 22-ET-S2-ETLuRo (P.F.) Etnobotanika: ludy i ich rośliny Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
198. 22-ET-S-KinSpolFik (P.F.) Kino o społecznej fikcji Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
199. 22-EAK-S1-WspKulOp (P.F.) Współczesne kultury oporu Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
200. 22-ET-S1-EtnP1 Etnografia Polski I Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
201. 22-ET-S-SemKul (P.F.) Semiotyka kultury Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
202. 22-ET-Z1-TeoRel (P.F.) Teorie religii Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
203. 22-ET-S1-AntPod (P.F.) Antropologia podróży Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
204. 22-ET-S-MieRepr (P.F.) Miejsca represji - miejsca pamięci na Dolnym Śląsku 1939-1989 Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
205. 22-ET-S2-EtnoWyGr Etnografia wybranych grup etnicznych Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
206. 22-EAK-S1-KulOp (P.F.) Kultury oporu we współczesnym świecie Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
207. 22-ET-Z1-PraMz Praktyka muzealna Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
208. 22-ET-S2-AntrMuz (P.F.) Antropologia muzyki Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
209. 22-ET-S2-AntMuzy Antropologia muzyki Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
210. 22-ET-S-KomInteAnt (P.F.) Komunikacja interpersonalna w praktyce antropologicznej Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej