przedmioty archiwalne wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Jednostka oferująca
181. 22-ET-S-DiŻywP (P.F.) Diaspora żydowska w Polsce. Dzieje i kultura. Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
182. 22-ET-S-DyPoWł (P.F.) Dyskurs, podmiot i władza w ujęciu poststrukturalistycznym Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
183. 22-ET-S-DyTePoAnt (P.F.) Dyskursy i teorie polskiej antropologii społeczno-kulturowej XX i XXI wieku Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
184. 22-ET-S-EtPoPaAf (P.F.) Etniczno-polityczna sytuacja wybranych państw afrykańskich Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
185. 22-ET-S-EtnINac (P.F.) Etniczność i nacjonalizm Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
186. 22-ET-S-EtnoBot (P.F.) Etnobotanika: ludy i ich rośliny Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
187. 22-ET-S-EtnopolSyAfr (P.F.) Etniczno-polityczna sytuacja wybranych państw afrykańskich Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
188. 22-ET-S-FemPost (P.F.) Feminizm - postkolonializm Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
189. 22-ET-S-FilaAntr (P.F.) Filmoznawstwo a antropologia Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
190. 22-ET-S-FitKuLu (P.F.) Fitoterapia w kulturze ludowej Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
191. 22-ET-S-FotSpoKul (P.F.) Fotografia jako zjawisko społeczno-kulturowe Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
192. 22-ET-S-Glob (P.F.) Globalizacja Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
193. 22-ET-S-HinwInd (P.F.) Hinduizm w Indiach i na świecie Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
194. 22-ET-S-InPol (P.F.) Inżynieria polityki Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
195. 22-ET-S-KinSpolFik (P.F.) Kino o społecznej fikcji Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
196. 22-ET-S-KobPost (P.F.) „Kobieta” w kontekście studiów postkolonialnych Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
197. 22-ET-S-KolPost (P.F.) Kolonializm i postkolonializm: teorie, mechanizmy i strategie dyskursywne oraz ich środkowo-europejskie oblicza Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
198. 22-ET-S-KomBez (P.F) Komunistyczna bezpieka – państwo w państwie Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
199. 22-ET-S-KomInteAnt (P.F.) Komunikacja interpersonalna w praktyce antropologicznej Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
200. 22-ET-S-KulFilm (P.F.) Kultura filmowa Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
201. 22-ET-S-KulInd (P.F.) Kultura Indii - Hinduizm Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
202. 22-ET-S-KulPopAnt (P.F.) Kultura popularna jako teren badań antropologii Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
203. 22-ET-S-KultPop (P.F.) Kultura popularna-upadek czy wyzwolenie? Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
204. 22-ET-S-Litwymantr (P.F.) Literackie i retoryczne wymiary antropologii. Krytyka tekstu antropologicznego Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
205. 22-ET-S-MeKatSpoł (P.F.) Męskość jako kategoria społeczno-kulturowa Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
206. 22-ET-S-MesKobIndi (P.F.) Męskość i kobiecość w kulturze Indii Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
207. 22-ET-S-MieRepr (P.F.) Miejsca represji - miejsca pamięci na Dolnym Śląsku 1939-1989 Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
208. 22-ET-S-MigiImig (P.F.) Transnarodowe migracje i nielegalni imigranci Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
209. 22-ET-S-MonTer (P.F.) Od monografii terenowej poprzez happening do komiksu. Gatunki, style i środki przekazu antropologicznej wiedzy Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
210. 22-ET-S-MyZmySens (P.F.) Myśli, zmysły, zmyślenia. Kulturowe i społeczne wymiary ludzkiej sensualności Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej