przedmioty archiwalne wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Jednostka oferująca
211. 22-ET-S-NowPerBad (P.F.) Nowe perspektywy badawcze w antropologii kulturowej Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
212. 22-ET-S1-NoPeAn (P.F.) Nowe perspektywy w antropologii Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
213. 22-ET-S2-NoPeAn (P.F.) Nowe perspektywy w antropologii Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
214. 22-EAK-S-OblAmPo (P.F.) Oblicza Ameryki Południowej Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
215. 22-ET-S-AntrWiz (P.F.) Od antropologii wizualnej do pornografii biedy. Wykorzystywanie obrazu Afryki w mediach i antropologii kulturowej Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
216. 22-ET-Z1-AntrWiz (P.F.) Od antropologii wizualnej do pornografii biedy. Wykorzystywanie obrazu Afryki w mediach i antropologii kulturowej Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
217. 22-ET-S-MonTer (P.F.) Od monografii terenowej poprzez happening do komiksu. Gatunki, style i środki przekazu antropologicznej wiedzy Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
218. 22-ET-S1-OdRNA (P.F.) Odmiany ruchu New Age we współczesnym świecie Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
219. 22-ET-S2-OdRNA (P.F.) Odmiany ruchu New Age we współczesnym świecie Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
220. 22-EAK-S1-OnomUslEtn (P.F.) Onomastyka na usługach etnologii Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
221. 22-EAK-S-OrgPoMiePr (P.F.) Organizacja pozarządowa jako miejsce pracy antropologa Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
222. 22-EAK-S1-Organ (P.F.) Organizacje Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
223. 22-ET-S-PilZjKul (P.F.) Piłka nożna jako zjawisko kulturowe Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
224. 22-ET-Z-PilZjKul (P.F.) Piłka nożna jako zjawisko kulturowe Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
225. 22-EAK-S1-PisPrEt (P.F.) Pisanie antropologicznych prac popularnonaukowych Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
226. 22-ET-S2-PłWuAn (P.F.) Płeć/seksualność w ujęciu antropologicznym Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
227. 22-ET-S1-PłWuAn (P.F.) Płeć/seksualność w ujęciu antropologicznym Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
228. 22-EAK-S-PodPogr (P.F.) Podkarpacie jako przykład terenu pogranicza Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
229. 22-ET-S-PolChin (P.F.) Polacy i Chińczycy - spotkanie kultur i historii Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
230. 22-EAK-S-PoliPoety (P.F.) Polityka i poetyka studiów płci/seksualności Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
231. 22-EAK-S1-PolPamHis (P.F.) Polityka pamięci historycznej - wymiar globalny i lokalny Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
232. 22-EAK-S-PoMuzLu (P.F.) Polska muzyka ludowa-zróżnicowanie regionalne Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
233. 22-ET-S1-PomAntrKol (P.F.) Pomiędzy antropologią i kolonializmem Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
234. 22-ET-S2-PomAntrKol (P.F.) Pomiędzy antropologią i kolonializmem Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
235. 22-EAK-S-PomAnaSzt (P.F.) Pomiędzy etnografią w sztuką. Etnografia performatywna i etnografia wizualna w działaniu Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
236. 22-EAK-S-PoPMie (P.F.) Pomniki w przestrzeni miejskiej – badawcze warsztaty etnograficzne Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
237. 22-ET-S-PostFilm (P.F.) Postmodernizm i film Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
238. 22-EAK-S-PozaSysWie (P.F.) Pozaeuropejskie systemy społeczno – wierzeniowe Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
239. 22-EAK-S2-PozWymBud (P.F.) Poznawczy wymiar buddyzmu Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
240. 22-EAK-S-PrawCzlAm (P.F.) Prawa człowieka w Ameryce Łacińskiej Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej