przedmioty archiwalne wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Jednostka oferująca
211. 22-EAK-S-DekUkZa (P.F.) Dekodowanie ukrytych znaczeń kultury: warsztaty Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
212. 22-ET-Z1-SemLic6 Seminarium licencjackie 6 Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
213. 22-EAK-S-BaNiSz (P.F.) „Jak badać i nie szkodzić?”, czyli etyczne dylematy badawcze. Analiza sytuacji badawczych Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
214. 22-ET-S-NarHisMitII (P.F) Narodowe i historyczne mity Polaków II Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
215. 22-ET-S1-MeEtBa2 Metodyka etnograficznych badań terenowych II Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
216. 22-ET-Z1-PrzFa1 Przedmiot fakultatywny I Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
217. 22-EAK-S1-WspKulOp (P.F.) Współczesne kultury oporu Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
218. 22-EAK-S1-NoKiPer (P.F.) Nowe kierunki, perspektywy i metody badawcze w antropologii społeczno-kulturowej Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
219. 22-ET-S2-AntFot (P.F.) Antropologia i fotografia. Wprowadzenie do antropologii wizualnej Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
220. 22-ET-S1-PłWuAn (P.F.) Płeć/seksualność w ujęciu antropologicznym Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
221. 22-EAK-S-AntHis (P.F.) Antropologia historyczna Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
222. 22-ET-S2-AntrwMi (P.F.) Antropologia w mieście Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
223. 22-ET-S-FotSpoKul (P.F.) Fotografia jako zjawisko społeczno-kulturowe Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
224. 22-ET-S2-AntStosII Antropologia stosowana II Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
225. 22-ET-S-PilZjKul (P.F.) Piłka nożna jako zjawisko kulturowe Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
226. 22-EAK-S1-FotNosPam (P.F.) Fotografia jako nośnik pamięci Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
227. 22-ET-S1-MiZbWy (P.F.) Mity zbiorczej wyobrażni. Pamięć miejsca. Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
228. 22-ET-Z1-AntrWiz (P.F.) Od antropologii wizualnej do pornografii biedy. Wykorzystywanie obrazu Afryki w mediach i antropologii kulturowej Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
229. 22-EAK-S-CzaBadKul (P.F.) Czas w badaniach nad kulturą Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
230. 22-ET-Z1-RaEtRa (P.F.) „Tylko dla białych”. Rasa, etniczność i rasizm w antropologii kulturowej Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
231. 22-ET-S-DyTePoAnt (P.F.) Dyskursy i teorie polskiej antropologii społeczno-kulturowej XX i XXI wieku Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
232. 22-ET-S-AntrMuz (P.F.) Antropologia muzyki Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
233. 22-ET-S-AnGo (P.F.) Antropologia gospodarki Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
234. 22-EAK-S1-EnWeEko (P.F.) Energetyka węglowa w Polsce a ekologia. Aspekty: społeczny, ekonomiczny, polityczny Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
235. 22-EAK-S-SpoZydEur (P.F.) Społeczności Żydowskie w Europie i na świecie Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
236. 22-EAK-S-TerAktSiec (P.F.) Teoria Aktora-Sieci jako metoda w antropologii rzeczy Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
237. 22-ET-S1-Logika Logika Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
238. 22-EAK-S-PrzeAmLac (P.F.) Przestępczość w Ameryce Łacińskiej Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
239. 22-ET-Z-AntMiWro (P.F.) Antropologia miasta – przypadek Wrocławia Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
240. 22-ET-Z1-ZajFa4 Zajęcia fakultatywne 4 Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej