przedmioty archiwalne wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Jednostka oferująca
211. 22-ET-S-NarFeRos (P.F.) Narody Federacji Rosyjskiej. Rekonstrukcje tożsamości etniczno-kulturowej w okresie postradzieckim Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
212. 22-ET-S-NarHisMitII (P.F) Narodowe i historyczne mity Polaków II Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
213. 22-ET-S-NarHisMitPo (P.F.) Narodowe i historyczne mity Polaków Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
214. 22-ET-S-NatKul (P.F.) Ile jest natury w kulturze? Ewolucjonizm, psychologia i socjobiologia Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
215. 22-ET-S-NetBaZj (P.F.) Netnografia - badania zjawisk on-line Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
216. 22-ET-S-Netbad (P.F.) Netnografia – badania w terenie on-line: kultury, zjawiska, procesy i społeczności sieciowe Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
217. 22-ET-S-NowPerBad (P.F.) Nowe perspektywy badawcze w antropologii kulturowej Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
218. 22-ET-S-PilZjKul (P.F.) Piłka nożna jako zjawisko kulturowe Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
219. 22-ET-S-PolChin (P.F.) Polacy i Chińczycy - spotkanie kultur i historii Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
220. 22-ET-S-PostFilm (P.F.) Postmodernizm i film Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
221. 22-ET-S-ProEtwBaEt (P.F.) Problemy etyczne w procesie badań etnograficznych Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
222. 22-ET-S-PrzKulPop (P.F.) Przestrzeń kultury popularnej jako teren badań Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
223. 22-ET-S-Psychman (P.F.) Psychomanipulacje w aspekcie społeczno-kulturowym Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
224. 22-ET-S-RaAntKul (P.F.) "Tylko dla białych". Rasa, etniczność i rasizm w antropologii kulturowej Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
225. 22-ET-S-RaKonKult (P.F.) „Rasa” jako konstrukt kulturowy Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
226. 22-ET-S-RawKul (P.F.) "Tylko dla białych". Rasizm w różnych kulturach Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
227. 22-ET-S-SePoObc (P.F.) Seriale podróżnicze – kreacja wizerunku „obcych” w kulturze popularnej Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
228. 22-ET-S-SemKul (P.F.) Semiotyka kultury Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
229. 22-ET-S-SerPodr (P.F.) Seriale podróżnicze - potoczne wyobrażenie o etnografii w mediach Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
230. 22-ET-S-StMiWyZa (P.F.) Studia miejskie.Wybrane zagadnienia Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
231. 22-ET-S-SurGot (P.F.) „Surowe i gotowane” – antropologia jedzenia Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
232. 22-ET-S-TeorPost (P.F.) Teoria postkolonialna. Wstęp Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
233. 22-ET-S-Turyst (P.F.) Turystyka: narracje, praktyki i wpływ na społeczności lokalne Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
234. 22-ET-S-UtRzecz (P.F.) Utopia – odpowiedź na niedoskonałą rzeczywistość Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
235. 22-ET-S-WoEgOrKol (P.F.) Wokół egzotyzacji, orientalizmu, kolonializmu. Mechanizmy wytwarzania i transmitowania „inności” Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
236. 22-ET-S-WsPrSp (P.F.) Współczesne problemy społeczności tubylczych Ameryki Południowej Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
237. 22-ET-S-WyZagMar (P.F.) Wybrane zagadnienia kultury Maroka Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
238. 22-ET-S-WyprAW (P.F.) Wybrane problemy współczesnej Azji Wschodniej Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
239. 22-ET-S-ZawPros (P.F.) Zjawisko prostytucji w ujęciu kulturowym Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
240. 22-ET-S1-AnMiWo (P.F.) Antropologia miasta wobec wielokulturowości i innych zjawisk społeczno-kulturowych współczesnego świata Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej