przedmioty archiwalne wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Jednostka oferująca
241. 22-ET-S-ProEtwBaEt (P.F.) Problemy etyczne w procesie badań etnograficznych Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
242. 22-EAK-S-ProNowHum (P.F.) Projekt nowej humanistyki na przykładzie Teorii Aktora-Sieci Bruno Latoura Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
243. 22-EAK-S-ProjBadAnt (P.F.) Projektowanie badań antropologicznych na przykładzie projektu międzynarodowego Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
244. 22-ET-Z1-Projbater (P.F.) Projektowanie badań etnologicznych Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
245. 22-ET-Z1-ProBadEtn (P.F.) Projektowanie badań etnologicznych Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
246. 22-EAK-S-PrzBaEt (P.F.) Projektowanie badań etnologicznych. Społeczności lokalne Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
247. 22-EAK-S-PrzeAmLac (P.F.) Przestępczość w Ameryce Łacińskiej Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
248. 22-EAK-S1-PrzWspLw (P.F.) Przestrzenie tożsamości współczesnego Lwowa Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
249. 22-ET-Z-PrzKulPop (P.F.) Przestrzeń kultury popularnej jako teren badań Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
250. 22-ET-S-PrzKulPop (P.F.) Przestrzeń kultury popularnej jako teren badań Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
251. 22-ET-S1PrzeOpis (P.F.) Przestrzeń w opisie Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
252. 22-ET-S2-PrzeOpis (P.F.) Przestrzeń w opisie Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
253. 22-ET-S-Psychman (P.F.) Psychomanipulacje w aspekcie społeczno-kulturowym Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
254. 22-EAK-S1-ResPer (P.F.) Research perspectives on cultural events Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
255. 22-ET-S1-RetAntr (P.F.) Retoryka antropologii Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
256. 22-ET-S2-RetAntr (P.F.) Retoryka antropologii Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
257. 22-EAK-S1-RetoPisa (P.F.) Retoryka pisarstwa antropologicznego Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
258. 22-EAK-S-RoZnaFuKu (P.F.) Rośliny - znaczenie i funkcja kulturowa Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
259. 22-EAK-S-RuReSpAmP (P.F.) Ruchy religijne, społeczne i polityczne Ameryki Południowej Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
260. 22-ET-S2-SemArch (P.F.) Semiotyka architektury Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
261. 22-ET-S1-SemArch (P.F.) Semiotyka architektury Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
262. 22-ET-S-SemKul (P.F.) Semiotyka kultury Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
263. 22-ET-S-SerPodr (P.F.) Seriale podróżnicze - potoczne wyobrażenie o etnografii w mediach Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
264. 22-ET-Z-SerPodr (P.F.) Seriale podróżnicze - potoczne wyobrażenie o etnografii w mediach Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
265. 22-ET-S-SePoObc (P.F.) Seriale podróżnicze – kreacja wizerunku „obcych” w kulturze popularnej Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
266. 22-EAK-S-DoCial (P.F.) Społeczno-kulturowe konteksty doświadczania ciała Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
267. 22-EAK-S1-SpolLokNo (P.F.) Społeczności lokalne. Nowy lokalizm Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
268. 22-EAK-S-SpoZydEur (P.F.) Społeczności Żydowskie w Europie i na świecie Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
269. 22-EAK-S2-StaTakOp (P.F.) Strategie i taktyki - kultury oporu we współczesnym świecie Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
270. 22-EAK-S1-StrTac (P.F.) Strategies and tactics - an anthropological perspective on activism in the 21st century Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej