przedmioty archiwalne wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Jednostka oferująca
241. 22-ET-S-PrzKulPop (P.F.) Przestrzeń kultury popularnej jako teren badań Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
242. 22-ET-Z1-AntrWiz (P.F.) Od antropologii wizualnej do pornografii biedy. Wykorzystywanie obrazu Afryki w mediach i antropologii kulturowej Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
243. 22-ET-S-AnGo (P.F.) Antropologia gospodarki Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
244. 22-EAK-S-WłPrNo (P.F.) Włochy i Włosi u progu nowoczesności- na podstawie zachodnioeuropejskiej literatury podróżniczej Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
245. 22-ET-S1-MiZbWy (P.F.) Mity zbiorczej wyobrażni. Pamięć miejsca. Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
246. 22-ET-Z1-RaEtRa (P.F.) „Tylko dla białych”. Rasa, etniczność i rasizm w antropologii kulturowej Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
247. 22-EAK-S1-EnWeEko (P.F.) Energetyka węglowa w Polsce a ekologia. Aspekty: społeczny, ekonomiczny, polityczny Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
248. 22-ET-Z-AntMiWro (P.F.) Antropologia miasta – przypadek Wrocławia Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
249. 22-ET-S-EtnoBot (P.F.) Etnobotanika: ludy i ich rośliny Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
250. 22-EAK-S1-AntrFilm (P.F.) Antropologia filmu Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
251. 22-ET-S1-SemLic3 Seminarium licencjackie III Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
252. 22-EAK-S-KulWyBie (P.F.) Kulturowe wymiary biesiadowania Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
253. 22-ET-S-RawKul (P.F.) "Tylko dla białych". Rasizm w różnych kulturach Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
254. 22-ET-S1-KuCzAf (P.F.) Kultury Czarnej Afryki na przełomie XX i XXI wieku Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
255. 22-ET-Z2-WykMon Wykład monograficzny Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
256. 22-EAK-S1-KapSyZaSr (P.F.) Kapitał symboliczny zamków w średniowieczu i współcześnie Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
257. 22-ET-Z1-MeInKuI Metody interpretacji kultury I Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
258. 22-EAK-S2-DysAntKul Dyskursy antropologiczne w kulturze i komunikacji publicznej Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
259. 22-ET-S2-KuKrwP (P.F.) Kultura kresowa w perspektywie przeszłości i transformacji ustrojowej Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
260. 22-ET-Z1-ProBadEtn (P.F.) Projektowanie badań etnologicznych Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
261. 22-ET-Z1-EtSpP2 Etnologia społeczeństw pozaeuropejskich 2 Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
262. 22-ET-S2-SemEtnI Seminarium etnograficzne I Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
263. 22-EAK-S1-EtWiCyb (P.F.) #EtnoWiki – między cyberantropologią a digitalizacją wiedzy antropologicznej Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
264. 22-ET-S-AntrEdu (P.F.) Antropologia edukacji Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
265. 22-EAK-S-DemSloWs (P.F.) Demonologia słowiańska a kultura współczesna Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
266. 22-ET-S1-MeNaSp Metodologia nauk społecznych I Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
267. 22-ET-S-AntrpoWri (P.F.) Antropologia po Writing Culture Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
268. 22-EAK-S-AntrŚwi (P.F.) Antropologia świętowania Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
269. 22-ET-S2-OdRNA (P.F.) Odmiany ruchu New Age we współczesnym świecie Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
270. 22-ET-S2-RaAntKul (P.F.) "Tylko dla białych".Rasa, etniczność i rasizm w antropolgii kulturowej Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej