przedmioty archiwalne wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Jednostka oferująca
241. 22-ET-S1-AnWyNa (P.F.) Antropologiczny wymiar narracji Michaela Palina (cykl "Nowa Europa") Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
242. 22-ET-S1-AntFil (P.F.) Antropologia filmu Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
243. 22-ET-S1-AntFot (P.F.) Antropologia i fotografia. Wprowadzenie do antropologii wizualnej Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
244. 22-ET-S1-AntPod (P.F.) Antropologia podróży Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
245. 22-ET-S1-AntPrz (P.F.) Antropologia przestrzeni publicznej miasta Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
246. 22-ET-S1-AntPłSe Antropologia płci i seksualności Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
247. 22-ET-S1-AntRod Antropologia rodziny Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
248. 22-ET-S1-AntWsp Antropologia współczesności Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
249. 22-ET-S1-AntrPam Antropologia pamięci Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
250. 22-ET-S1-AntrSposI Antropologia stosowana I Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
251. 22-ET-S1-AntrStosII Antropologia stosowana II Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
252. 22-ET-S1-AntrWPr (P.F.) Antropologiczna wiedza w praktyce-wybrane sposoby zastosowania Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
253. 22-ET-S1-AntrwMi (P.F.) Antropologia w mieście Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
254. 22-ET-S1-BadEmpI Badania empiryczne I rok Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
255. 22-ET-S1-BadEmpII Badania empiryczne II rok Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
256. 22-ET-S1-Buddyz (P.F.) Buddyzm Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
257. 22-ET-S1-DyPoWł (P.F.) Dyskurs, podmiot i władza w ujęciu poststrukturalistycznym Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
258. 22-ET-S1-DysAnAntr (P.F.) Dyskursy przełomu XX i XXI wieku. Analiza antropologiczna Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
259. 22-ET-S1-ETLuRo (P.F.) Etnobotanika: ludy i ich rośliny Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
260. 22-ET-S1-EtBaRy (P.F.) Etnograficzne badania rynku Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
261. 22-ET-S1-EtSpP Etnografia społeczeństw pozaeuropejskich Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
262. 22-ET-S1-EtSpPo1 Etnologia społeczeństw pozaeuropejskich I Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
263. 22-ET-S1-EtSpPo2 Etnologia społeczeństw pozaeuropejskich II Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
264. 22-ET-S1-EtnEur Etnografia Europy Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
265. 22-ET-S1-EtnP1 Etnografia Polski I Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
266. 22-ET-S1-EtnP2 Etnografia Polski II Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
267. 22-ET-S1-EtnWil (P.F.) Etnografia Wileńszczyzny Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
268. 22-ET-S1-Folklo Folklorystyka Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
269. 22-ET-S1-HisEtn Historia etnologii I Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
270. 22-ET-S1-HisEtn2 Historia etnologii II Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej