przedmioty archiwalne wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Jednostka oferująca
271. 22-ET-S1-StArt (P.F.) Street art i sztuka publiczna Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
272. 22-ET-S2-StArt (P.F.) Street art i sztuka publiczna Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
273. 22-ET-S-StMiWyZa (P.F.) Studia miejskie.Wybrane zagadnienia Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
274. 22-EAK-S-SubHiSpo (P.F.) Subkultury w kontekście historyczno-społecznym Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
275. 22-ET-Z1-Szawbaet (P.F.) Szamanizm w badaniach etnologicznych Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
276. 22-ET-Z1-SzaBaEt (P.F.) Szamanizm w badaniach etnologicznych Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
277. 22-EAK-S1-SzZen (P.F.) Sztuka zen ze szczególnym uwzględnieniem estetyki chińskiej oraz japońskiej Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
278. 22-ET-S1-ŚwCygR (P.F.) Świat Cyganów/Romów Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
279. 22-EAK-S-TerAktSiec (P.F.) Teoria Aktora-Sieci jako metoda w antropologii rzeczy Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
280. 22-ET-S-TeorPost (P.F.) Teoria postkolonialna. Wstęp Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
281. 22-ET-S1-TeoRel (P.F.) Teorie religii Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
282. 22-ET-S2-TeoRel (P.F.) Teorie religii Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
283. 22-ET-Z1-TeoRel (P.F.) Teorie religii Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
284. 22-ET-S1-TrWoJa (P.F.) Tradycyjne i współczesne oblicza Japonii Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
285. 22-ET-S-MigiImig (P.F.) Transnarodowe migracje i nielegalni imigranci Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
286. 22-EAK-S-TrPam (P.F.) Trudna pamięć… Wybrane przykłady problematyzacji pamięci w kontekście indywidualnym i zbiorowym Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
287. 22-EAK-S-TurEtnIEtno (P.F.) Turystyka etniczna i etnograficzna jako przykład turystyki kulturowej Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
288. 22-ET-S-Turyst (P.F.) Turystyka: narracje, praktyki i wpływ na społeczności lokalne Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
289. 22-ET-Z-Turyst (P.F.) Turystyka: narracje, praktyki i wpływ na społeczności lokalne Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
290. 22-EAK-S2-TyHisKul (P.F.) Typografia - historia, kultura, tożsamość Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
291. 22-ET-S-UtRzecz (P.F.) Utopia – odpowiedź na niedoskonałą rzeczywistość Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
292. 22--EAK-S-WstWyOnt (P.F.) W stronę nowej wyobraźni ontologicznej. Antropoliczna praxis wobec posthumanzimu i posthumanistyki Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
293. 22-EAK-S-WarPracTe (P.F.) Warszaty pracy nad tekstem Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
294. 22-EAK-S-WarSem (P.F.) Warsztaty semiotyczne Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
295. 22-EAK-S-WłPrNo (P.F.) Włochy i Włosi u progu nowoczesności- na podstawie zachodnioeuropejskiej literatury podróżniczej Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
296. 22-ET-Z1-WEzOrKol (P.F.) Wokół egzotyzacji, orientalizmu, kolonializmu, imagologia – krytyka wiedzy antropologicznej Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
297. 22-ET-S2-WoEgOrKol (P.F.) Wokół egzotyzacji, orientalizmu, kolonializmu. Mechanizmy wytwarzania i transmitowania „inności” Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
298. 22-ET-S-WoEgOrKol (P.F.) Wokół egzotyzacji, orientalizmu, kolonializmu. Mechanizmy wytwarzania i transmitowania „inności” Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
299. 22-EAK-S2-WspMig (P.F.) Współczesne (po 1989 roku) migracje do Polski Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
300. 22-EAK-S1-WspForPra (P.F.) Współczesne formy praktykowania ludowości Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej