przedmioty archiwalne wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Jednostka oferująca
271. 22-ET-S-NarFeRos (P.F.) Narody Federacji Rosyjskiej. Rekonstrukcje tożsamości etniczno-kulturowej w okresie postradzieckim Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
272. 22-EAK-S-AntrŚwi (P.F.) Antropologia świętowania Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
273. 22-Z1-DysPodmiWład6 Dyskurs , podmiot i władza w ujęciu poststrukturalistycznych. Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
274. 22-EAK-S1-KapSyZaSr (P.F.) Kapitał symboliczny zamków w średniowieczu i współcześnie Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
275. 22-ET-Z1-EtSpP2 Etnologia społeczeństw pozaeuropejskich 2 Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
276. 22-ET-S1-AntrWPr (P.F.) Antropologiczna wiedza w praktyce-wybrane sposoby zastosowania Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
277. 22-ET-S2-SemEtnI Seminarium etnograficzne I Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
278. 22-ET-S-EtnoBot (P.F.) Etnobotanika: ludy i ich rośliny Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
279. 22-ET-S2-WykSpe Wykład specjalizacyjny Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
280. 22-ET-S1-HisEtn2 Historia etnologii II Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
281. 22-ET-S1-EtnP2 Etnografia Polski II Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
282. 22-ET-S-SePoObc (P.F.) Seriale podróżnicze – kreacja wizerunku „obcych” w kulturze popularnej Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
283. 22-EAK-S-FolFol (P.F.) Folk, folklor, folkloryzm - przemiany muzyki tradycyjnej we współczesnej kulturze Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
284. 22-ET-Z1-PrzFa5 Przedmiot fakultatywny V Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
285. 22-EAK-S2-ZyPolKon Żydzi w Polsce - kontekst społeczno-kulturowy Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
286. 22-ET-S2-AntrEduk Antropologia edukacji Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
287. 22-ET-S1-JakPrz (P.F.) Jak przeżyć po dyplomie - wiedza i umiejętności współczesnego antropologa kultury Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
288. 22-ET-S1-PodInf Podstawy informatyki Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
289. 22-EAK-S-MiAnaTe (P.F.) Między antropologią a teatrem, czyli etnografia performatywna. Teoria w praktyce. Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
290. 22-ET-Z-SerPodr (P.F.) Seriale podróżnicze - potoczne wyobrażenie o etnografii w mediach Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
291. 22-ET-S-FemPost (P.F.) Feminizm - postkolonializm Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
292. 22-EAK-S1-StrTac (P.F.) Strategies and tactics - an anthropological perspective on activism in the 21st century Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
293. 22-ET-S2-KuCzAf (P.F.) Kultury Czarnej Afryki na przełomie XX i XXI wieku Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
294. 22-EAK-S1-AntrZmKli (P.F.) Antropocen i zmiany klimatyczne w perspektywie antropologicznej Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
295. 22-ET-S1-KonSpz Konwersatorium specjalizacyjne Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
296. 22-ET-S1-AnMiWo (P.F.) Antropologia miasta wobec wielokulturowości i innych zjawisk społeczno-kulturowych współczesnego świata Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
297. 22-EAK-S2-MetBadPami Metody badań pamięci zbiorowej Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
298. 22-ET-S-AnWsRr (P.F.) Antropologia współczesnych ruchów religijnych w USA Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
299. 22-EAK-S-AntrBioAntr (P.F.) Antropologia biografii-biografia w antropologii Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
300. 22-ET-S-SerPodr (P.F.) Seriale podróżnicze - potoczne wyobrażenie o etnografii w mediach Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej