przedmioty archiwalne wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Jednostka oferująca
301. 22-EAK-S1-WspKulOp (P.F.) Współczesne kultury oporu Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
302. 22-ET-S-WsPrSp (P.F.) Współczesne problemy społeczności tubylczych Ameryki Południowej Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
303. 22-EAK-S-WyKonWo (P.F.) Wybrane konflikty, wojny i reżimy XX w. w ludzkiej pamięci Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
304. 22-ET-S2-WyprAW (P.F.) Wybrane problemy współczesnej Azji Wschodniej Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
305. 22-ET-Z1-WyPrWsAW (P.F.) Wybrane problemy współczesnej Azji Wschodniej Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
306. 22-ET-S-WyprAW (P.F.) Wybrane problemy współczesnej Azji Wschodniej Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
307. 22-ET-S-WyZagMar (P.F.) Wybrane zagadnienia kultury Maroka Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
308. 22-ET-Z-WyZagMar (P.F.) Wybrane zagadnienia kultury Maroka Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
309. 22-EAK-S1-AntKuRdzLu (P.F.) Wybrane zagadnienia z antropologii kultury rdzennych ludów świata. Mit, magia religia Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
310. 22-EAK-S1-AntrKulRdz (P.F.) Wybrane zagadnienia z antropologii kultury rdzennych ludów świata. Mit, magia, religia Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
311. 22-EAK-S1-WyZagHisEt (P.F.) Wybrane zagadnienia z historii etnicznej Polski Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
312. 22-EAK-S1-YoAMem (P.F.) You are Memory. Anthropology of Collective Memory in XX and XXI century Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
313. 22-EAK-S1-ZamZjaSpo (P.F.) Zamek jako zjawisko społeczno-kulturowe Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
314. 22-EAK-S1-ZamSpo (P.F.) Zamki i społeczeństwo. Materialne przejawy życia codziennego Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
315. 22-ET-S-ZawPros (P.F.) Zjawisko prostytucji w ujęciu kulturowym Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
316. 22-ET-Z1-ZjaProKult (P.F.) Zjawisko prostytucji w ujęciu kulturowym Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
317. 22-EAK-S1-ZrEtKul (P.F.) Zróżnicowanie etniczne, kulturowe i religijne Żydów Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
318. 22-EAK-S-ZrKulAmLa (P.F.) Zróżnicowanie kulturowe Ameryki Łacińskiej Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
319. 22-EAK-S2-ŻyJuWsp (P.F.) Żydzi i judaizm wobec wyzwań współczesnego świata – wybrane zagadnienia Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
320. 22-EAK-S-AnRyPra (P.F.)Antropolog na rynku pracy; badania rynku i marketing Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
321. 22-EAK-S-AntrProjZaa (P.F) Antropologia jako projekt zaangażowany Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
322. 22-ET-S2-EtnWil (P.F) Etnografia Wileńszczyzny Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
323. 22-ET-S-KomBez (P.F) Komunistyczna bezpieka – państwo w państwie Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
324. 22-ET-S-NarHisMitII (P.F) Narodowe i historyczne mity Polaków II Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
325. 22-ET-S2-ŚwCygR (P.F) Świat Cyganów/Romów Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
326. 22-ET-S2-AntrEduk Antropologia edukacji Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
327. 22-ET-S2-AntrEtni Antropologia etniczności Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
328. 22-ET-S2-AntrFilm Antropologia filmu Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
329. 22-ET-S2-AntMuzy Antropologia muzyki Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
330. 22-EAK-S2-AntrOrg Antropologia organizacji Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej