przedmioty archiwalne wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Jednostka oferująca
301. 22-ET-S1-PodInf Podstawy informatyki Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
302. 22-EAK-S-MiAnaTe (P.F.) Między antropologią a teatrem, czyli etnografia performatywna. Teoria w praktyce. Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
303. 22-ET-Z-SerPodr (P.F.) Seriale podróżnicze - potoczne wyobrażenie o etnografii w mediach Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
304. 22-EAK-S1-AntrMuz (P.F.) Antropologia muzyki Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
305. 22-ET-S1-KonSpz Konwersatorium specjalizacyjne Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
306. 22-ET-S-FemPost (P.F.) Feminizm - postkolonializm Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
307. 22-ET-S2-KuCzAf (P.F.) Kultury Czarnej Afryki na przełomie XX i XXI wieku Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
308. 22-ET-S1-AnMiWo (P.F.) Antropologia miasta wobec wielokulturowości i innych zjawisk społeczno-kulturowych współczesnego świata Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
309. 22-ET-Z1-ZajFa3 Zajęcia fakultatywne 3 Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
310. 22-EAK-S-AnRyPra (P.F.)Antropolog na rynku pracy; badania rynku i marketing Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
311. 22-ET-S-DyPoWł (P.F.) Dyskurs, podmiot i władza w ujęciu poststrukturalistycznym Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
312. 22-EAK-S1-MniRePo (P.F.) Mniejszości religijne w Polsce Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
313. 22-ET-Z1-KoMeKoInt (P.F.) Kobiecość i męskość w komunikacji interpersonalnej Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
314. 22-ET-S-WyZagMar (P.F.) Wybrane zagadnienia kultury Maroka Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
315. 22-ET-S2-JudSta (P.F.) Judaizm starożytny - tło społeczno-kulturowe Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
316. 22-ET-Z1-MeEtBa3 Metodyka etnograficznych badań terenowych 3 Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
317. 22-ET-S1-SzLuPo1 Sztuka ludowa w Polsce I Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
318. 22-ET-S2-TeKul Teoria kultury Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
319. 22-ET-S1-TechInf Technologie informacyjne Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
320. 22-EAK-S1-WyZagHisEt (P.F.) Wybrane zagadnienia z historii etnicznej Polski Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
321. 22-EAK-S-RuReSpAmP (P.F.) Ruchy religijne, społeczne i polityczne Ameryki Południowej Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
322. 22-ET-S1-EtnWil (P.F.) Etnografia Wileńszczyzny Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
323. 22-EAK-S-OblAmPo (P.F.) Oblicza Ameryki Południowej Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
324. 22-ET-S2-AntFil (P.F.) Antropologia filmu Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
325. 22-ET-S2-WyprAW (P.F.) Wybrane problemy współczesnej Azji Wschodniej Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
326. 22-ET-Z1-EtnP1 Etnografia Polski 1 Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
327. 22-ET-S1-MeNaSpII Metodologia nauk społecznych II Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
328. 22-EAK-S1-ZamZjaSpo (P.F.) Zamek jako zjawisko społeczno-kulturowe Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
329. 22-EAk-S-AnBaDzi (P.F.) Antropologiczne badania w działaniu Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
330. 22-ET-Z1-WstEtn Wstęp do etnologii Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej