przedmioty archiwalne wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Jednostka oferująca
301. 22-ET-S1-HisEtn2 Historia etnologii II Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
302. 22-EAK-S1-StrTac (P.F.) Strategies and tactics - an anthropological perspective on activism in the 21st century Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
303. 22-ET-Z1-SemLic5 Seminarium licencjackie 5 Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
304. 22-EAK-S-FolFol (P.F.) Folk, folklor, folkloryzm - przemiany muzyki tradycyjnej we współczesnej kulturze Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
305. 22-EAK-S1-AntrZmKli (P.F.) Antropocen i zmiany klimatyczne w perspektywie antropologicznej Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
306. 22-ET-Z1-WyZaFo Wybrane zagadnienia z folkloru Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
307. 22-ET-S-AnWsRr (P.F.) Antropologia współczesnych ruchów religijnych w USA Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
308. 22-ET-S-SerPodr (P.F.) Seriale podróżnicze - potoczne wyobrażenie o etnografii w mediach Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
309. 22-ET-S-WyZagMar (P.F.) Wybrane zagadnienia kultury Maroka Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
310. 22-ET-S2-AntFil (P.F.) Antropologia filmu Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
311. 22-EAK-S-WyKonWo (P.F.) Wybrane konflikty, wojny i reżimy XX w. w ludzkiej pamięci Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
312. 22-EAK-S1-BudZen (P.F.) Buddyzm zen Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
313. 22-ET-S2-WyprAW (P.F.) Wybrane problemy współczesnej Azji Wschodniej Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
314. 22-ET-S-StMiWyZa (P.F.) Studia miejskie.Wybrane zagadnienia Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
315. 22-ET-S1-TechInf Technologie informacyjne Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
316. 22-ET-S1-EtnWil (P.F.) Etnografia Wileńszczyzny Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
317. 22-ET-S2-TeoRel (P.F.) Teorie religii Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
318. 22-EAK-S-AnRyPra (P.F.)Antropolog na rynku pracy; badania rynku i marketing Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
319. 22-EAK-S1-MniRePo (P.F.) Mniejszości religijne w Polsce Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
320. 22-ET-Z1-WyPrWsAW (P.F.) Wybrane problemy współczesnej Azji Wschodniej Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
321. 22-ET-Z1-KoMeKoInt (P.F.) Kobiecość i męskość w komunikacji interpersonalnej Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
322. 22-ET-S1-MeNaSpII Metodologia nauk społecznych II Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
323. 22-ET-S2-JudSta (P.F.) Judaizm starożytny - tło społeczno-kulturowe Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
324. 22-ET-Z1-WstEtn Wstęp do etnologii Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
325. 22-ET-S2-AntrEtni Antropologia etniczności Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
326. 22-ET-S1-SemLic Seminarium licencjackie II Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
327. 22-ET-S2-TeKul Teoria kultury Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
328. 22-EAK-S1-WyZagHisEt (P.F.) Wybrane zagadnienia z historii etnicznej Polski Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
329. 22-ET-S1-WyZaFi Wybrane zagadnienia z filozofii współczesnej Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
330. 22-EAK-S-RuReSpAmP (P.F.) Ruchy religijne, społeczne i polityczne Ameryki Południowej Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej