przedmioty archiwalne wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Jednostka oferująca
31. 22-EAK-S2-AntrŚre Antropologia średniowiecza Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
32. 22-EAK-S1-AntrWsp Antropologia współczesności Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
33. 22-EAK-S1-Arch Archeologia Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
34. 22-EAK-S1-BadEm Badania empiryczne I Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
35. 22-EAK-S1-BadEmII Badania empiryczne II Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
36. 22-EAK-S1-EtnEur Etnografia Europy Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
37. 22-EAK-S1-EtnPol Etnografia Polski I Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
38. 22-EAK-S1-EtnPolII Etnografia Polski II Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
39. 22-EAK-S2-EtWyGrEt Etnografia wybranych grup etnicznych Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
40. 22-EAK-S1-EtSpoPoz Etnologia społeczeństw pozaeuropejskich I Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
41. 22-EAK-S1-EtSpoPozII Etnologia społeczeństw pozaeuropejskich II Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
42. 22-EAK-S1-Folk Folklorystyka Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
43. 22-EAK-S1-HistEtn Historia etnologii Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
44. 22-EAK-S1-KomWieAntr Komunikowanie wiedzy antropologicznej I Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
45. 22-EAK-S1-KomWieAnII Komunikowanie wiedzy antropologicznej II Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
46. 22-EAK-S2-KonSpecI Konwersatorium specjalizacyjne I Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
47. 22-EAK-S2-KonSpecII Konwersatorium specjalizacyjne II Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
48. 22-EAK-S1-MetNaSpo Metodologia nauk społecznych Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
49. 22-EAK-S1-MeBaTeBaI Metody badań terenowych - badania empiryczne I Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
50. 22-EAK-S1-MeBaTeBaII Metody badań terenowych - badania empiryczne II Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
51. 22-EAK-S1-MetBaTer Metody badań terenowych I Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
52. 22-EAK-S1-MetBaTerII Metody badań terenowych II Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
53. 22-EAK-S1-MeBaTeIII Metody badań terenowych III Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
54. 22-EAK-S1-MetIntKul Metody interpretacji kultury I Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
55. 22-EAK-S1-MetIntKuII Metody interpretacji kultury II Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
56. 22-EAK-S2-MnNarGrEt Mniejszości narodowe i grupy etniczne w Polsce Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
57. 22-EAK-S1-MuzEtn Muzealnictwo etnograficzne Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
58. 22-EAK-S1-PrakMuz Praktyka muzealna Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
59. 22-EAK-S2-ProbFiKu Problemy filozofii języka i kultury Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
60. 22-EAK-S1-PrzedsI Przedsiębiorczość I Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej