przedmioty archiwalne wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Jednostka oferująca
31. 22-EAK-S1-AntrStosI Antropologia stosowana I Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
32. 22-EAK-S1-BadEm Badania empiryczne I Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
33. 22-EAK-S1-WyZaFil Wybrane zagadnienia z filozofii współczesnej Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
34. 22-EAK-S2-SemMagIV Seminarium magisterskie IV Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
35. 22-EAK-S1-AntrPosts Antropologia postsocjalizmu Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
36. 22-EAK-S-SzaSpoTra (P.F.) Szamanizm w społecznościach tradycyjnych Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
37. 22-EAK-S2-AntrPol Antropologia polityczna Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
38. 22-EAK-S1-MetBaTerII Metody badań terenowych II Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
39. 22-EAK-S1-SzkBib Szkolenie biblioteczne Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
40. 22-EC-S1-AnthPost Anthropology of postsocialism in Central/Eastern Europe Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
41. 22-EAK-S-KulJaZjaSte (P.F.) Kultura japońska – analiza wybranych zjawisk kultury i stereotypów Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
42. 22-EAK-S2-MnNarGrEt Mniejszości narodowe i grupy etniczne w Polsce Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
43. 22-EAK-S1-EtnEur Etnografia Europy Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
44. 22-EAK-S1-AntrPam Antropologia pamięci Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
45. 22-EAK-S1-AntrEdu Antropologia edukacji Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
46. 22-EAK-S1-EtSpoPoz Etnologia społeczeństw pozaeuropejskich I Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
47. 22-EAK-S1-AntrWsp Antropologia współczesności Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
48. 22-EAK-S2-SemMagIII Seminarium magisterskie III Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
49. 22-EAK-S1-AntrPłSe Antropologia płci i seksualności Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
50. 22-EAK-SNoMieRuMiej (P.F.) Nowi mieszczanie? Analiza działań ruchów miejskich Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
51. 22-EAK-S2-ProbFiKu Problemy filozofii języka i kultury Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
52. 22-EAK-S1-HistEtn Historia etnologii Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
53. 22-EAK-S2-KonSpecII Konwersatorium specjalizacyjne II Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
54. 22-EAK-S2-SemMagI Seminarium magisterskie I Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
55. 22-EAK-S-AntBioWsEt (P.F.) Antropologia literatury biograficznej obecnej we współczesnej etnologii Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
56. 22-EAK-S2-AntrMia Antropologia miasta Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
57. 22-EAK-S1-MeBaTeIII Metody badań terenowych III Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
58. 22-EAK-S1-KomWieAntr Komunikowanie wiedzy antropologicznej I Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
59. 22-EAK-S1-AntrEtn Antropologia etniczności Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
60. 22-EAK-S2-PrzedsII Przedsiębiorczość II Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej