przedmioty archiwalne wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Jednostka oferująca
31. 22-ET-S-AnGo (P.F.) Antropologia gospodarki Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
32. 22-ET-S2-AnGo (P.F.) Antropologia gospodarki Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
33. 22-EAK-S-AntHis (P.F.) Antropologia historyczna Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
34. 22-ET-Z1-AntrFot (P.F.) Antropologia i fotografia: wprowadzenie do antropologii wizualnej Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
35. 22-ET-S1-AntFot (P.F.) Antropologia i fotografia. Wprowadzenie do antropologii wizualnej Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
36. 22-ET-S2-AntFot (P.F.) Antropologia i fotografia. Wprowadzenie do antropologii wizualnej Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
37. 22-ET-S-AntrwPubl (P.F.) Antropologia kulturowa w publicystyce telewizyjnej Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
38. 22-EAK-S-AntkulZjaSp (P.F.) Antropologia kulturowa wobec aktualnych zjawisk i procesów społeczno-kulturowych Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
39. 22-ET-S-AntKulwTV (P.F.) Antropologia kultury w publicystyce telewizyjnej Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
40. 22-EAK-S-AntrLit (P.F.) Antropologia literatury Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
41. 22-EAK-S-AntrMedy (P.F.) Antropologia medyczna Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
42. 22-ET-S-AntrMiWro (P.F.) Antropologia miasta - przypadek Wrocławia Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
43. 22-ET-Z-AntMiWro (P.F.) Antropologia miasta – przypadek Wrocławia Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
44. 22-ET-S1-AnMiWo (P.F.) Antropologia miasta wobec wielokulturowości i innych zjawisk społeczno-kulturowych współczesnego świata Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
45. 22-ET-S2-AnMiWo (P.F.) Antropologia miasta wobec wielokulturowości i innych zjawisk społeczno-kulturowych współczesnego świata Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
46. 22-ET-S2-AntrMuz (P.F.) Antropologia muzyki Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
47. 22-ET-S-AntrMuz (P.F.) Antropologia muzyki Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
48. 22-EAK-S1-AntrMuz (P.F.) Antropologia muzyki Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
49. 22-EAK-S1-AntrObra (P.F.) Antropologia obrazu Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
50. 22-ET-S-AntrOrg (P.F.) Antropologia organizacji Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
51. 22-EAK-S-AntrOrg (P.F.) Antropologia organizacji Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
52. 22-ET-S-AntrpoWri (P.F.) Antropologia po Writing Culture Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
53. 22-ET-S1-AntPod (P.F.) Antropologia podróży Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
54. 22-ET-S2-AntPod (P.F.) Antropologia podróży Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
55. 22-ET-S-AntrPoli (P.F.) Antropologia polityczna Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
56. 22-ET-S2-AntrPoli (P.F.) Antropologia polityczna Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
57. 22-ET-S-AntrPolWł (P.F.) Antropologia polityczna – władza, wodzostwo, państwo Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
58. 22-ET-S-Antrprzepub (P.F.) Antropologia przestrzeni publicznej Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
59. 22-ET-S1-AntPrz (P.F.) Antropologia przestrzeni publicznej miasta Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
60. 22-EAK-S1-AntPub (P.F.) Antropologia publicznego: zjawiska, dyskursy, praktyki badawcze Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej