przedmioty archiwalne wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Jednostka oferująca
31. 22-ET-S2-AntrFilm Antropologia filmu Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
32. 22-ET-Z-PilZjKul (P.F.) Piłka nożna jako zjawisko kulturowe Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
33. 22-ET-Z1-MeEtBa1 Metodyka etnograficznych badań terenowych 1 Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
34. 22-ET-S1-PraMuz Praktyki muzealne Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
35. 22-ET-S1-EtSpPo1 Etnologia społeczeństw pozaeuropejskich I Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
36. 22-ET-Z1-ĆwTer2 Ćwiczenia terenowe 2 Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
37. 22-ET-S-KultPop (P.F.) Kultura popularna-upadek czy wyzwolenie? Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
38. 22-ET-S1-SzluPo2 Sztuka ludowa w Polsce II Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
39. 22-EAK-S1-KapKryKli (P.F.) Kapitalocen, kryzys klimatyczny i sprawiedliwa transformacja węglowa na przykładzie regionu kompleksu wydobywczo-energetycznego Turów na Dolnym Śląsku Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
40. 22-EAK-S-AntkulZjaSp (P.F.) Antropologia kulturowa wobec aktualnych zjawisk i procesów społeczno-kulturowych Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
41. 22-EAK-S-AntrOrg (P.F.) Antropologia organizacji Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
42. 22-EAK-S-PrzBaEt (P.F.) Projektowanie badań etnologicznych. Społeczności lokalne Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
43. 22-ET-S2-AntrPoli (P.F.) Antropologia polityczna Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
44. 22-ET-S2-WykMon Wykład monograficzny Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
45. 22-ET-S-Turyst (P.F.) Turystyka: narracje, praktyki i wpływ na społeczności lokalne Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
46. 22-ET-S1-MiTeBaAn (P.F.) Miasto-teren badań antropologa Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
47. 22-EAK-S2-SzkBibl Szkolenie biblioteczne Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
48. 22-EAK-S-PozaSysWie (P.F.) Pozaeuropejskie systemy społeczno – wierzeniowe Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
49. 22-EAK-S-MiGrzZnaKul (P.F.) Mikofilia/mikofobia – grzyby i ich znaczenie w kulturze Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
50. 22-EAK-S-TrPam (P.F.) Trudna pamięć… Wybrane przykłady problematyzacji pamięci w kontekście indywidualnym i zbiorowym Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
51. 22-ET-Z-EtnoInd (P.F.) Etnografia Indii Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
52. 22-ET-S2-EtBaRy (P.F.) Etnograficzne badania rynku Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
53. 22-ET-S1-ĆwiTer Ćwiczenia terenowe I rok Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
54. 22-ET-Z1-AntrGos (P.F.) Antropologia gospodarki Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
55. 22-EAK-S1-EtnMikGrz (P.F.) Etnomikologia. Grzyby w kulturze Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
56. 22-ET-S-WoEgOrKol (P.F.) Wokół egzotyzacji, orientalizmu, kolonializmu. Mechanizmy wytwarzania i transmitowania „inności” Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
57. 22-EAK-S-RoZnaFuKu (P.F.) Rośliny - znaczenie i funkcja kulturowa Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
58. 22-ET-S1-JęOb Język obcy Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
59. 22-ET-S1-HisEtn Historia etnologii I Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
60. 22-ET-S1-NoPeAn (P.F.) Nowe perspektywy w antropologii Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej