przedmioty archiwalne wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Jednostka oferująca
31. 22-EAK-S-EurPolEdu (P.F.) Europejska polityka edukacyjna w perspektywie antropologicznej Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
32. 22-EAK-S-FenNarŚl (P.F.) Fenomen narodowości śląskiej Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
33. 22-EAK-S-FolFol (P.F.) Folk, folklor, folkloryzm - przemiany muzyki tradycyjnej we współczesnej kulturze Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
34. 22-EAK-S-GovStu (P.F.) Governmentality studies Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
35. 22-EAK-S-KapSymZam (P.F.) Kapitał symboliczny zamków w średniowieczu i współcześnie Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
36. 22-EAK-S-KoEtEuro (P.F.) Konflikty etniczne w Europie Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
37. 22-EAK-S-KresWsch (P.F.) Kresy Wschodnie: pamięć, mit, dziedzictwo Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
38. 22-EAK-S-KulWyBie (P.F.) Kulturowe wymiary biesiadowania Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
39. 22-EAK-S-LokSpoZyd (P.F.) Lokalne społeczności żydowskie-przykład Wrocławia Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
40. 22-EAK-S-LuObSw (P.F.) Ludowy obraz świata. Analiza teksów źródłowych Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
41. 22-EAK-S-MeInKuMa (P.F.) Metody interpretacji kultury materialnej Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
42. 22-EAK-S-MiAnaTe (P.F.) Między antropologią a teatrem, czyli etnografia performatywna. Teoria w praktyce. Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
43. 22-EAK-S-MiGrzZnaKul (P.F.) Mikofilia/mikofobia – grzyby i ich znaczenie w kulturze Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
44. 22-EAK-S-MoKulAŚ (P.F.) Mozaika kulturowa Ameryki Środkowej Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
45. 22-EAK-S-OblAmPo (P.F.) Oblicza Ameryki Południowej Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
46. 22-EAK-S-OrgPoMiePr (P.F.) Organizacja pozarządowa jako miejsce pracy antropologa Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
47. 22-EAK-S-PoMuzLu (P.F.) Polska muzyka ludowa-zróżnicowanie regionalne Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
48. 22-EAK-S-PoPMie (P.F.) Pomniki w przestrzeni miejskiej – badawcze warsztaty etnograficzne Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
49. 22-EAK-S-PodPogr (P.F.) Podkarpacie jako przykład terenu pogranicza Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
50. 22-EAK-S-PoliPoety (P.F.) Polityka i poetyka studiów płci/seksualności Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
51. 22-EAK-S-PomAnaSzt (P.F.) Pomiędzy etnografią w sztuką. Etnografia performatywna i etnografia wizualna w działaniu Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
52. 22-EAK-S-PozaSysWie (P.F.) Pozaeuropejskie systemy społeczno – wierzeniowe Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
53. 22-EAK-S-PrawCzlAm (P.F.) Prawa człowieka w Ameryce Łacińskiej Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
54. 22-EAK-S-ProNowHum (P.F.) Projekt nowej humanistyki na przykładzie Teorii Aktora-Sieci Bruno Latoura Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
55. 22-EAK-S-ProjBadAnt (P.F.) Projektowanie badań antropologicznych na przykładzie projektu międzynarodowego Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
56. 22-EAK-S-PrzBaEt (P.F.) Projektowanie badań etnologicznych. Społeczności lokalne Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
57. 22-EAK-S-PrzeAmLac (P.F.) Przestępczość w Ameryce Łacińskiej Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
58. 22-EAK-S-RoZnaFuKu (P.F.) Rośliny - znaczenie i funkcja kulturowa Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
59. 22-EAK-S-RuReSpAmP (P.F.) Ruchy religijne, społeczne i polityczne Ameryki Południowej Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
60. 22-EAK-S-RucMie (P.F.) "Ruchy miejskie - nowi mieszczanie, nowa klasa średnia czy klasa kreatywna?" Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej