przedmioty archiwalne wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Jednostka oferująca
331. 22-ET-S1-AntrPam Antropologia pamięci Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
332. 22-ET-S1-AntPłSe Antropologia płci i seksualności Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
333. 22-ET-S2-AntroPoli Antropologia polityczna Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
334. 22-ET-S2-AntroRel Antropologia religii Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
335. 22-EAK-S2-AntrRel Antropologia religii Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
336. 22-ET-Z1-AntRod Antropologia rodziny Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
337. 22-ET-S1-AntRod Antropologia rodziny Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
338. 22-ET-S2-AntStos Antropologia stosowana I Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
339. 22-ET-S1-AntrSposI Antropologia stosowana I Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
340. 22-ET-S2-AntStosII Antropologia stosowana II Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
341. 22-ET-S1-AntrStosII Antropologia stosowana II Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
342. 22-ET-S2-AntroSztu Antropologia sztuki Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
343. 22-ET-Z1-AntWsp Antropologia współczesności Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
344. 22-ET-S1-AntWsp Antropologia współczesności Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
345. 22-ET-S1-BadEmpI Badania empiryczne I rok Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
346. 22-ET-S1-BadEmpII Badania empiryczne II rok Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
347. 22-ET-Z1-ĆwTer2 Ćwiczenia terenowe 2 Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
348. 22-ET-Z1-ĆwTer4 Ćwiczenia terenowe 4 Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
349. 22-ET-S1-ĆwiTer Ćwiczenia terenowe I rok Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
350. 22-ET-S1-ĆwiTer2 Ćwiczenia terenowe II rok Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
351. 22-Z1-DysPodmiWład6 Dyskurs , podmiot i władza w ujęciu poststrukturalistycznych. Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
352. 22-EAK-S2-DysAntKul Dyskursy antropologiczne w kulturze i komunikacji publicznej Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
353. 22-EAK-S2-DzieKulReg Dziedzictwo kulturowe regionów Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
354. 22-ET-S1-EtnEur Etnografia Europy Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
355. 22-ET-Z1-EtnEur Etnografia Europy Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
356. 22-ET-Z1-EtnP1 Etnografia Polski 1 Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
357. 22-ET-Z1-EtnP2 Etnografia Polski 2 Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
358. 22-ET-S1-EtnP1 Etnografia Polski I Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
359. 22-ET-S1-EtnP2 Etnografia Polski II Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
360. 22-ET-S1-EtSpP Etnografia społeczeństw pozaeuropejskich Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej