przedmioty archiwalne wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Jednostka oferująca
331. 22-EAK-S1-BudZen (P.F.) Buddyzm zen Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
332. 22-ET-S-RaAntKul (P.F.) "Tylko dla białych". Rasa, etniczność i rasizm w antropologii kulturowej Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
333. 22-ET-S2-TeKul Teoria kultury Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
334. 22-EAK-S-RuReSpAmP (P.F.) Ruchy religijne, społeczne i polityczne Ameryki Południowej Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
335. 22-ET-S1-SemLic Seminarium licencjackie II Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
336. 22-ET-S1-WyZaFi Wybrane zagadnienia z filozofii współczesnej Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
337. 22-ET-Z1-ZajFa3 Zajęcia fakultatywne 3 Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
338. 22-ET-S-DyPoWł (P.F.) Dyskurs, podmiot i władza w ujęciu poststrukturalistycznym Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
339. 22-EAK-S1-MniRePo (P.F.) Mniejszości religijne w Polsce Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
340. 22-ET-S-WyZagMar (P.F.) Wybrane zagadnienia kultury Maroka Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
341. 22-ET-S2-JudSta (P.F.) Judaizm starożytny - tło społeczno-kulturowe Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
342. 22-ET-Z1-EtnP1 Etnografia Polski 1 Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
343. 22-ET-S2-WoEgOrKol (P.F.) Wokół egzotyzacji, orientalizmu, kolonializmu. Mechanizmy wytwarzania i transmitowania „inności” Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
344. 22-ET-S2-NoPeAn (P.F.) Nowe perspektywy w antropologii Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
345. 22-EAK-S-EurPolEdu (P.F.) Europejska polityka edukacyjna w perspektywie antropologicznej Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
346. 22-ET-S1-BadEmpI Badania empiryczne I rok Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
347. 22-ET-Z1-EtnP2 Etnografia Polski 2 Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
348. 22-ET-S2-KonSpzI Konwersatorium specjalizacyjne I Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
349. 22-ET-S-KomBez (P.F) Komunistyczna bezpieka – państwo w państwie Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
350. 22-EAK-S2-AntrOrg Antropologia organizacji Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
351. 22-ET-S1-SemLic1 Seminarium licencjackie I Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
352. 22-EAK-S1-AntrWydPro (P.F.) Antropologia wydarzeń. Problematyka, konteksty, perspektywy Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
353. 22-ET-Z1-Języko Językoznawstwo Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
354. 22-ET-Z1-SzaBaEt (P.F.) Szamanizm w badaniach etnologicznych Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
355. 22-ET-S2-AnMiWo (P.F.) Antropologia miasta wobec wielokulturowości i innych zjawisk społeczno-kulturowych współczesnego świata Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
356. 22-ET-S2-KultPop (P.F.) Kultura popularna-upadek czy wyzwolenie? Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
357. 22-S1-E1-UZP-WOS Uzupełniające zajęcia z Wiedza o społeczeństwie Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
358. 22-ET-Z1-KulWPra Kultura w pradziejach Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
359. 22-S1-E1-UZP-Geo Uzupełniające zajęcia z geografii Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
360. 22-ET-S2-PłWuAn (P.F.) Płeć/seksualność w ujęciu antropologicznym Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej