przedmioty archiwalne wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Jednostka oferująca
361. 22-ET-S2-WoEgOrKol (P.F.) Wokół egzotyzacji, orientalizmu, kolonializmu. Mechanizmy wytwarzania i transmitowania „inności” Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
362. 22-ET-S2-NoPeAn (P.F.) Nowe perspektywy w antropologii Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
363. 22-ET-Z1-Języko Językoznawstwo Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
364. 22-ET-Z1-SzaBaEt (P.F.) Szamanizm w badaniach etnologicznych Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
365. 22-ET-S2-AnMiWo (P.F.) Antropologia miasta wobec wielokulturowości i innych zjawisk społeczno-kulturowych współczesnego świata Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
366. 22-ET-S-KomBez (P.F) Komunistyczna bezpieka – państwo w państwie Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
367. 22-EAK-S2-AntrOrg Antropologia organizacji Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
368. 22-ET-S2-KultPop (P.F.) Kultura popularna-upadek czy wyzwolenie? Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
369. 22-ET-S1-SemLic1 Seminarium licencjackie I Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
370. 22-EAK-S1-AntrWydPro (P.F.) Antropologia wydarzeń. Problematyka, konteksty, perspektywy Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
371. 22-EAK-S-AmLaOcz (P.F.) Ameryka Łacińska w oczach świata, świat w oczach Ameryki Łacińskiej Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
372. 22-EAK-S-KresWsch (P.F.) Kresy Wschodnie: pamięć, mit, dziedzictwo Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
373. 22-EAK-S2-BHP Szkolenie wstępne z zakresu BHP oraz ochrony ppoż Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
374. 22-ET-S1-EtSpP Etnografia społeczeństw pozaeuropejskich Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
375. 22-ET-S1-AntFot (P.F.) Antropologia i fotografia. Wprowadzenie do antropologii wizualnej Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
376. 22-ET-Z-WyZagMar (P.F.) Wybrane zagadnienia kultury Maroka Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
377. 22-EAK-S2-TyHisKul (P.F.) Typografia - historia, kultura, tożsamość Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
378. 22-ET-S-AntrPoli (P.F.) Antropologia polityczna Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
379. 22-ET-S1-ĆwiTer2 Ćwiczenia terenowe II rok Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
380. 22-EAK-S-AntPod (P.F.) Antropologiczne wymiary podróży i podróżowania Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
381. 22-ET-Z1-SemLic4 Seminarium licencjackie 4 Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
382. 22-ET-S-AntrPolWł (P.F.) Antropologia polityczna – władza, wodzostwo, państwo Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
383. 22-EAK-S1-OnomUslEtn (P.F.) Onomastyka na usługach etnologii Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
384. 22-ET-Z1-Labora Laboratorium Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
385. 22-ET-S-EtnINac (P.F.) Etniczność i nacjonalizm Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
386. 22-EAK-S-AmLacPer (P.F.) Ameryka Łacińska w różnych perspektywach Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
387. 22-ET-S-InPol (P.F.) Inżynieria polityki Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
388. 22-ET-S2-SemEtn Seminarium etnograficzne Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
389. 22-ET-S1-AntPłSe Antropologia płci i seksualności Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
390. 22-EAK-S2-PamZbiTer Pamięć zbiorowa w terenie - badania praktyczne Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej