przedmioty archiwalne wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Jednostka oferująca
391. 22-ET-Z1-KulWPra Kultura w pradziejach Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
392. 22-ET-Z1-Labora Laboratorium Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
393. 22-ET-S1-LabDyp Laboratorium dyplomowe Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
394. 22-EAK-S2-LabTer2 Laboratorium terenowe 2 Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
395. 22-EAK-S2-LabTerI Laboratorium terenowe I Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
396. 22-ET-S1-Logika Logika Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
397. 22-ET-Z1-Logika Logika Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
398. 22-ET-Z1-MeNaSp Metodologia nauk społecznych Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
399. 22-ET-S1-MeNaSp Metodologia nauk społecznych I Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
400. 22-ET-S1-MeNaSpII Metodologia nauk społecznych II Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
401. 22-EAK-S2-MetBadPami Metody badań pamięci zbiorowej Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
402. 22-EAK-S2-MIK Metody interpretacji kultury Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
403. 22-ET-S1-MeInKu1 Metody interpretacji kultury I Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
404. 22-ET-Z1-MeInKuI Metody interpretacji kultury I Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
405. 22-ET-S2-MeInKul Metody interpretacji kultury I Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
406. 22-ET-S1-MeInKu2 Metody interpretacji kultury II Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
407. 22-ET-S2-MeInKuII Metody interpretacji kultury II Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
408. 22-ET-Z1-MeInKuII Metody interpretacji kultury II Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
409. 22-ET-S1-MeEtBa Metodyka etnograficznych badań terenowych (badania empiryczne) Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
410. 22-ET-Z1-MeEtBa1 Metodyka etnograficznych badań terenowych 1 Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
411. 22-ET-Z1-MeEtBa2 Metodyka etnograficznych badań terenowych 2 Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
412. 22-ET-Z1-MeEtBa3 Metodyka etnograficznych badań terenowych 3 Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
413. 22-ET-S1-MeEtBa1 Metodyka etnograficznych badań terenowych I Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
414. 22-ET-S1-MeEtBa2 Metodyka etnograficznych badań terenowych II Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
415. 22-ET-S1-MeEtBa3 Metodyka etnograficznych badań terenowych III Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
416. 22-EAK-S2-MiaToz Miasto i tożsamości - konstrukcje znaczeń Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
417. 22-ET-S2-MnNarGrEt Mniejszości narodowe i grupy etniczne w Polsce Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
418. 22-ET-S1-MuzEtno Muzealnictwo etnograficzne Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
419. 22-ET-Z1-MuzEtn Muzealnictwo Etnograficzne Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
420. 22-EAK-S2-PamZbiTer Pamięć zbiorowa w terenie - badania praktyczne Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej