przedmioty archiwalne wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Jednostka oferująca
391. 22-ET-S1-JęzObc Język obcy B2 II Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
392. 22-ET-S-InPol (P.F.) Inżynieria polityki Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
393. 22-EAK-S1-OnomUslEtn (P.F.) Onomastyka na usługach etnologii Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
394. 22-ET-S1-AntPłSe Antropologia płci i seksualności Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
395. 22-ET-S1-EtSpP Etnografia społeczeństw pozaeuropejskich Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
396. 22-ET-S2-StArt (P.F.) Street art i sztuka publiczna Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
397. 22-EAK-S2-PamZbio Pamięć zbiorowa w XXI wieku-wyzwania, szanse, zagrożenia Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
398. 22-ET-S1-AntFot (P.F.) Antropologia i fotografia. Wprowadzenie do antropologii wizualnej Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
399. 22-EAK-S-LuObSw (P.F.) Ludowy obraz świata. Analiza teksów źródłowych Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
400. 22-EAK-S2-PamZbiTer Pamięć zbiorowa w terenie - badania praktyczne Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
401. 22-ET-S-ZawPros (P.F.) Zjawisko prostytucji w ujęciu kulturowym Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
402. 22-ET-S-KobPost (P.F.) „Kobieta” w kontekście studiów postkolonialnych Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
403. 22-EAK-S1-SzZen (P.F.) Sztuka zen ze szczególnym uwzględnieniem estetyki chińskiej oraz japońskiej Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
404. 22-ET-S1-KoWiAntrII Komunikowanie wiedzy antropologicznej II Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
405. 22-ET-S-EtPoPaAf (P.F.) Etniczno-polityczna sytuacja wybranych państw afrykańskich Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
406. 22-ET-Z1-WyZaFi Wybrane zagadnienia z filozofii współczesnej Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
407. 22-ET-Z1-MeInKuII Metody interpretacji kultury II Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
408. 22-ET-Z1-MeEtBa2 Metodyka etnograficznych badań terenowych 2 Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
409. 22-ET-S1-JakopK (P.F.) Jak (na/o)pisać kulturę? Warsztaty krytycznej analizy oraz redakcji tekstu antropologicznego Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
410. 22-EAK-S-RzeNoSwi (P.F.) „Rzemiosła z Nowego Świata”, czyli badawczo-artystyczne warsztaty antropologiczne Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
411. 22-ET-S1-EtSpPo2 Etnologia społeczeństw pozaeuropejskich II Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
412. 22-EAK-S1-ResPer (P.F.) Research perspectives on cultural events Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
413. 22-EAK-S-KapSymZam (P.F.) Kapitał symboliczny zamków w średniowieczu i współcześnie Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
414. 22-ET-S2-KonSpzII Konwersatorium specjalizacyjne II Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
415. 22-ET-Z1-JęzObc3 Język obcy 3 Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
416. 22-ET-S1-Buddyz (P.F.) Buddyzm Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
417. 22-ET-S2-AntStos Antropologia stosowana I Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
418. 22-EAK-S-SubHiSpo (P.F.) Subkultury w kontekście historyczno-społecznym Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
419. 22-EAK-S-AntrFan (P.F.) Antropologia fantastyki Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
420. 22-ET-S-AntrTer (P.F.) Antropologia teatru Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej