przedmioty archiwalne wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Jednostka oferująca
421. 22-EAK-S-AlFoZMa (P.F.) Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
422. 22-EAK-S-WarPracTe (P.F.) Warszaty pracy nad tekstem Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
423. 22-ET-S1-Buddyz (P.F.) Buddyzm Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
424. 22-EAK-S-AntrFan (P.F.) Antropologia fantastyki Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
425. 22-EAK-S1-ResPer (P.F.) Research perspectives on cultural events Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
426. 22-EAK-S-KapSymZam (P.F.) Kapitał symboliczny zamków w średniowieczu i współcześnie Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
427. 22-ET-S1-KoWiAntrII Komunikowanie wiedzy antropologicznej II Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
428. 22-ET-Z1-WyZaFi Wybrane zagadnienia z filozofii współczesnej Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
429. 22-ET-Z1-MeInKuII Metody interpretacji kultury II Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
430. 22-ET-S1-JakopK (P.F.) Jak (na/o)pisać kulturę? Warsztaty krytycznej analizy oraz redakcji tekstu antropologicznego Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
431. 22-EAK-S-RzeNoSwi (P.F.) „Rzemiosła z Nowego Świata”, czyli badawczo-artystyczne warsztaty antropologiczne Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
432. 22-ET-S2-MiZbWy (P.F.) Mity zbiorczej wyobrażni. Pamięć miejsca. Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
433. 22-EYT Seminarium licencjackie I Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
434. 22-EAK-S1-BieLokSieR (P.F.) Bieszczady jako lokalna sieć relacji Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
435. 22-ET-S2-KonSpzII Konwersatorium specjalizacyjne II Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
436. 22-ET-Z1-JęzObc3 Język obcy 3 Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
437. 22-ET-S-Netbad (P.F.) Netnografia – badania w terenie on-line: kultury, zjawiska, procesy i społeczności sieciowe Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
438. 22-ET-S-PolChin (P.F.) Polacy i Chińczycy - spotkanie kultur i historii Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
439. 22-EAK-S-DysTePoAntr (P.F.) Dyskursy i teorie w polskiej antropologii społeczno-kulturowej XX i XXI wieku Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
440. 22-ET-S-EtnopolSyAfr (P.F.) Etniczno-polityczna sytuacja wybranych państw afrykańskich Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
441. 22-ET-S1-AntPrz (P.F.) Antropologia przestrzeni publicznej miasta Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
442. 22-ET-Z2-PrzFa1 Przedmiot fakultatywny I Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
443. 22-EAK-S1-Antaqer (P.F.) Między ciałem a duchem. Spojrzenie antropologiczne Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
444. 22-ET-S1-AntrwMi (P.F.) Antropologia w mieście Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
445. 22-ET-S1-DysAnAntr (P.F.) Dyskursy przełomu XX i XXI wieku. Analiza antropologiczna Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
446. 22-ET-S-Antrprzepub (P.F.) Antropologia przestrzeni publicznej Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
447. 22-ET-S1-Języko Językoznawstwo Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
448. 22-EAK-S-PoMuzLu (P.F.) Polska muzyka ludowa-zróżnicowanie regionalne Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
449. 22-ET-Z1-ĆwTer4 Ćwiczenia terenowe 4 Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
450. 22-ET-S2-ŚwCygR (P.F) Świat Cyganów/Romów Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej