przedmioty archiwalne wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Jednostka oferująca
481. 22-ET-S1-TrWoJa (P.F.) Tradycyjne i współczesne oblicza Japonii Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
482. 22-ET-Z1-AntWsp Antropologia współczesności Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
483. 22-EAK-S2-CudzWro (P.F.) Cudzoziemcy we Wrocławiu Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
484. 22-ET-S1-WstSocOg Wstęp do socjologii ogólnej Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
485. 22-ET-S-MyZmySens (P.F.) Myśli, zmysły, zmyślenia. Kulturowe i społeczne wymiary ludzkiej sensualności Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
486. 22-ET-S-Psychman (P.F.) Psychomanipulacje w aspekcie społeczno-kulturowym Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
487. 22-ET-S2-SemMag4 Seminarium magisterskie IV Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
488. 22-ET-S2-KonSpz Konwersatorium specjalizacyjne Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
489. 22-ET-S2-WykSpeI Wykład specjalizacyjny I Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
490. 22-EAK-S1-MedNiekon (P.F.) Medycyna niekonwencjonalna Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
491. 22-EAK-S-ZrKulAmLa (P.F.) Zróżnicowanie kulturowe Ameryki Łacińskiej Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
492. 22-ET-S-AntrOrg (P.F.) Antropologia organizacji Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
493. 22-ET-Z-Turyst (P.F.) Turystyka: narracje, praktyki i wpływ na społeczności lokalne Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
494. 22-ET-S1-MedLud (P.F.) Medycyna ludowa Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
495. 22-ET-S-MeKatSpoł (P.F.) Męskość jako kategoria społeczno-kulturowa Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
496. 22-ET-S2-RetAntr (P.F.) Retoryka antropologii Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
497. 22-EAK-S2-LabTer2 Laboratorium terenowe 2 Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej