przedmioty archiwalne wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Jednostka oferująca
61. 22-EAK-S-PRReg (P.F.) PR - regionów Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
62. 22-EAK-S1-Arch Archeologia Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
63. 22-EAK-S1-MuzEtn Muzealnictwo etnograficzne Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
64. 22-EAK-S1-PrakMuz Praktyka muzealna Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
65. 22-EAK-S1-SztLudPol Sztuka ludowa w Polsce Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
66. 22-EAK-S-EtnoMed (P.F.) Etnomedycyna Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
67. 22-ET-S-ZaZjSpKu (P.F.) Zamek jako zjawisko społeczno-kulturowe Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
68. 22-EAK-S1-MetNaSpo Metodologia nauk społecznych Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
69. 22-EAK-S2-WykSpecII Wykład specjalizacyjny II Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
70. 22-EAK-S-WStAnFil (P.F.) W stronę antropologii filozoficznej Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
71. 22-EAK-S-PrzeOdUjeAn (P.F.) Przemysł odzieżowy w ujęciu antropologicznym Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
72. 22-EAK-S2-EtWyGrEt Etnografia wybranych grup etnicznych Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
73. 22-EAK-S1-KomWieAnII Komunikowanie wiedzy antropologicznej II Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
74. 22-EAK-S1-MetIntKuII Metody interpretacji kultury II Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
75. 22-EAK-S1-PrzedsI Przedsiębiorczość I Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
76. 22-EAK-S-AntCoZamSre (P.F.) Antropologia codzienności na zamku w średniowieczu Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
77. 22-EAK-S1-WsAntrKul Wstęp do antropologii kulturowej Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej