przedmioty archiwalne wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Jednostka oferująca
61. 22-EAK-S2-PrzedsII Przedsiębiorczość II Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
62. 22-EAK-S1-SemLic Seminarium licencjackie I Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
63. 22-EAK-S1-SemLiceII Seminarium licencjackie II Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
64. 22-EAK-S1-SemlicIII Seminarium licencjackie III Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
65. 22-EAK-S2-SemMagI Seminarium magisterskie I Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
66. 22-EAK-S2-SemMagII Seminarium magisterskie II Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
67. 22-EAK-S2-SemMagIII Seminarium magisterskie III Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
68. 22-EAK-S2-SemMagIV Seminarium magisterskie IV Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
69. 22-EAK-S1-SzkBib Szkolenie biblioteczne Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
70. 22-EAK-S1-BHP Szkolenie wstępne z zakresu BHP oraz ochrony ppoż Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
71. 22-EAK-S1-SztLudPol Sztuka ludowa w Polsce Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
72. 22-EAK-S2-TeoKult Teoria kultury Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
73. 22-EAK-S2-WspNuMyAn Współczesne nurty myśli antropologicznej Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
74. 22-EAK-S1-WsAntrKul Wstęp do antropologii kulturowej Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
75. 22-EAK-S1-WyZaFil Wybrane zagadnienia z filozofii współczesnej Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
76. 22-EAK-S2-WykSpecI Wykład specjalizacyjny I Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
77. 22-EAK-S2-WykSpecII Wykład specjalizacyjny II Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej