przedmioty archiwalne wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Jednostka oferująca
61. 22-EAK-S-WstdoHer (P.F.) Wstęp do hermeneutyki Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
62. 22-EAK-S-WStAnFil (P.F.) W stronę antropologii filozoficznej Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
63. 22-EAK-S-TemZydo (P.F.) Tematy żydowskie Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
64. 22-EAK-S-SzaSpoTra (P.F.) Szamanizm w społecznościach tradycyjnych Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
65. 22-EAK-S-SpoTraSZach (P.F.) Społeczeństwo tradycyjne Słowian Zachodnich Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
66. 22-EAK-S-PrzeOdUjeAn (P.F.) Przemysł odzieżowy w ujęciu antropologicznym Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
67. 22-EAK-S-PRReg (P.F.) PR - regionów Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
68. 22-EAK-SNoMieRuMiej (P.F.) Nowi mieszczanie? Analiza działań ruchów miejskich Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
69. 22-EAK-S-NowRucRel (P.F.) Nowe ruchy religijne Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
70. 22-EAK-S-KulJaZjaSte (P.F.) Kultura japońska – analiza wybranych zjawisk kultury i stereotypów Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
71. 22-EAK-S-KryKult (P.F.) Krytyka kulturowa. Posthumanistyka. Nurty, zjawiska i procesy Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
72. 22-EAK-S-EtnoMed (P.F.) Etnomedycyna Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
73. 22-EAK-S-CzytSing (P.F.) Czytanie Singera Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
74. 22-EAK-S-AnSmiZa (P.F.) Antropologia śmierci i żałoby Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
75. 22-EAK-S-AntBioWsEt (P.F.) Antropologia literatury biograficznej obecnej we współczesnej etnologii Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
76. 22-EAK-S-AntCoZamSre (P.F.) Antropologia codzienności na zamku w średniowieczu Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
77. 22-EAK-S-AntBezp (P.F.) Antropologia bezpieki Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej