przedmioty archiwalne wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Jednostka oferująca
61. 22-EAK-S2-EtWyGrEt Etnografia wybranych grup etnicznych Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
62. 22-EAK-S2-KonSpecI Konwersatorium specjalizacyjne I Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
63. 22-EAK-S2-KonSpecII Konwersatorium specjalizacyjne II Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
64. 22-EAK-S2-MnNarGrEt Mniejszości narodowe i grupy etniczne w Polsce Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
65. 22-EAK-S2-ProbFiKu Problemy filozofii języka i kultury Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
66. 22-EAK-S2-PrzedsII Przedsiębiorczość II Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
67. 22-EAK-S2-SemMagI Seminarium magisterskie I Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
68. 22-EAK-S2-SemMagII Seminarium magisterskie II Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
69. 22-EAK-S2-SemMagIII Seminarium magisterskie III Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
70. 22-EAK-S2-SemMagIV Seminarium magisterskie IV Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
71. 22-EAK-S2-TeoKult Teoria kultury Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
72. 22-EAK-S2-WspNuMyAn Współczesne nurty myśli antropologicznej Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
73. 22-EAK-S2-WykSpecI Wykład specjalizacyjny I Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
74. 22-EAK-S2-WykSpecII Wykład specjalizacyjny II Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
75. 22-EAK-SNoMieRuMiej (P.F.) Nowi mieszczanie? Analiza działań ruchów miejskich Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
76. 22-EC-S1-AnthPost Anthropology of postsocialism in Central/Eastern Europe Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
77. 22-ET-S-ZaZjSpKu (P.F.) Zamek jako zjawisko społeczno-kulturowe Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej