przedmioty archiwalne wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Jednostka oferująca
61. 22-ET-Z2-SemMag Seminarium magisterskie Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
62. 22-EAK-S2-SzkBibl Szkolenie biblioteczne Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
63. 22-EAK-S-EtnEuWsch (P.F.) Etnografia Europy Wschodniej Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
64. 22-EAK-S-PozaSysWie (P.F.) Pozaeuropejskie systemy społeczno – wierzeniowe Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
65. 22-ET-S1-KomWieAntro Komunikowanie wiedzy antropologicznej Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
66. 22-ET-S1-JęOb Język obcy Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
67. 22-EAK-S1-ZamSpo (P.F.) Zamki i społeczeństwo. Materialne przejawy życia codziennego Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
68. 22-ET-S-NetBaZj (P.F.) Netnografia - badania zjawisk on-line Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
69. 22-ET-Z-PrzKulPop (P.F.) Przestrzeń kultury popularnej jako teren badań Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
70. 22-ET-Z2-SemMag4 Seminarium magisterskie 4 Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
71. 22-ET-S1-AntWsp Antropologia współczesności Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
72. 22-ET-S2-WykMonI Wykład monograficzny I Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
73. 22-EAK-S2-DzieKulReg Dziedzictwo kulturowe regionów Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
74. 22-EAK-S1-LokSpWroc (P.F.) Lokalne społeczności żydowskie – przykład Wrocławia Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
75. 22-ET-Z1-PolSytAfr (P.F.) Etniczno-polityczna sytuacja wybranych państw afrykańskich Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
76. 22-ET-S-KolPost (P.F.) Kolonializm i postkolonializm: teorie, mechanizmy i strategie dyskursywne oraz ich środkowo-europejskie oblicza Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
77. 22-ET-S1-ŚwCygR (P.F.) Świat Cyganów/Romów Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
78. 22-ET-S-AntrRet (P.F.) Antropologia retoryki: w kręgu zagadnień retoryki kultury i poetyki społecznej Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
79. 22-ET-S1-RetAntr (P.F.) Retoryka antropologii Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
80. 22-EAK-S-ProNowHum (P.F.) Projekt nowej humanistyki na przykładzie Teorii Aktora-Sieci Bruno Latoura Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
81. 22-EAK-S2-KrKulMi Kreowanie kultury miejskiej w sektorze pozarządowym Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
82. 22-EAK-S-AntrProjZaa (P.F) Antropologia jako projekt zaangażowany Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
83. 22-ET-Z-MesInd (P.F.) Męskość i kobiecość w kulturze Indii Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
84. 22-ET-S-MesKobIndi (P.F.) Męskość i kobiecość w kulturze Indii Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
85. 22-ET-S1-ZajFa3 Zajęcia fakultatywne 3 Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
86. 22-ET-S2-AntrWPr (P.F.) Antropologiczna wiedza w praktyce-wybrane sposoby zastosowania Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
87. 22-ET-Z1-FitKuLu (P.F.) Fitoterapia w kulturze ludowej Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
88. 22-ET-S1-SemArch (P.F.) Semiotyka architektury Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
89. 22-EAK-S1-KrWschRze (P.F.) Kresy Wschodnie Rzeczypospolitej w polskiej historii i kulturze oraz w pamięci zbiorowej Polaków Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
90. 22-ET-S1-SztuLuPol Sztuka ludowa w Polsce Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej