przedmioty archiwalne wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Jednostka oferująca
61. 22-EAK-S-AntRePoSpo (P.F.) Antropologia retoryki: w kręgu zagadnień retoryki kultury i poetyki społecznej Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
62. 22-ET-S-AntrRet (P.F.) Antropologia retoryki: w kręgu zagadnień retoryki kultury i poetyki społecznej Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
63. 22-EAK-S-AntSpoKuPos (P.F.) Antropologia społeczno-kulturowa wobec wyzwań posthumanistyki Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
64. 22-EAK-S1-AntrSztu (P.F.) Antropologia sztuki Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
65. 22-EAK-S-AntrŚwi (P.F.) Antropologia świętowania Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
66. 22-ET-S-AntrTer (P.F.) Antropologia teatru Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
67. 22-ET-S2-AntrwMi (P.F.) Antropologia w mieście Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
68. 22-ET-S1-AntrwMi (P.F.) Antropologia w mieście Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
69. 22-EAK-S-AntrPolAnt (P.F.) Antropologia w polityce, polityka w antropologii Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
70. 22-EAK-S2-AntrWie (P.F.) Antropologia wieków średnich Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
71. 22-EAK-S1-AntWoZj (P.F.) Antropologia wobec aktualnego. Zjawiska, procesy, diagnozy (TUTORING) Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
72. 22-EAK-S1-AntrKlim (P.F.) Antropologia wobec zmian klimatycznych Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
73. 22-ET-S2-AnWsRr (P.F.) Antropologia współczesnych ruchów religijnych w USA Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
74. 22-ET-S-AnWsRr (P.F.) Antropologia współczesnych ruchów religijnych w USA Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
75. 22-EAK-S1-AntrWydPro (P.F.) Antropologia wydarzeń. Problematyka, konteksty, perspektywy Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
76. 22-ET-S2-AnZapk (P.F.) Antropologia zaangażowana. Przegląd wybranych koncepcji. Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
77. 22-ET-S-AnZapk (P.F.) Antropologia zaangażowana. Przegląd wybranych koncepcji. Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
78. 22-EAK-S-AntrZdrChor (P.F.) Antropologia zdrowia i choroby (wybrane zagadnienia) Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
79. 22-ET-S-AntrZła (P.F.) Antropologia zła Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
80. 22-ET-S2-AntrWPr (P.F.) Antropologiczna wiedza w praktyce-wybrane sposoby zastosowania Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
81. 22-ET-S1-AntrWPr (P.F.) Antropologiczna wiedza w praktyce-wybrane sposoby zastosowania Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
82. 22-EAk-S-AnBaDzi (P.F.) Antropologiczne badania w działaniu Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
83. 22-EAK-S-AntPod (P.F.) Antropologiczne wymiary podróży i podróżowania Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
84. 22-ET-S1-AnWyNa (P.F.) Antropologiczny wymiar narracji Michaela Palina (cykl "Nowa Europa") Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
85. 22-ET-S2-AnWyNa (P.F.) Antropologiczny wymiar narracji Michaela Palina (cykl "Nowa Europa") Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
86. 22-ET-S-Arclitetno (P.F.) Arcydzieła literatury etnografcznej Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
87. 22-ET-S2-ArLitEt (P.F.) Arcydzieła literatury etnograficznej Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
88. 22-EAK-S-AMHBadGr (P.F.) Auto-, meta- i heterostereotyp w badaniach grup społecznych Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
89. 22-EAK-S1-BieLokSieR (P.F.) Bieszczady jako lokalna sieć relacji Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
90. 22-ET-S-BojBoj (P.F.) Bojkowie i Bojkowszczyzna Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej