przedmioty archiwalne wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Jednostka oferująca
61. 22-EAK-S-RzeNoSwi (P.F.) „Rzemiosła z Nowego Świata”, czyli badawczo-artystyczne warsztaty antropologiczne Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
62. 22-EAK-S-SpoZydEur (P.F.) Społeczności Żydowskie w Europie i na świecie Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
63. 22-EAK-S-SubHiSpo (P.F.) Subkultury w kontekście historyczno-społecznym Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
64. 22-EAK-S-TerAktSiec (P.F.) Teoria Aktora-Sieci jako metoda w antropologii rzeczy Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
65. 22-EAK-S-TrPam (P.F.) Trudna pamięć… Wybrane przykłady problematyzacji pamięci w kontekście indywidualnym i zbiorowym Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
66. 22-EAK-S-TurEtnIEtno (P.F.) Turystyka etniczna i etnograficzna jako przykład turystyki kulturowej Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
67. 22-EAK-S-WarPracTe (P.F.) Warszaty pracy nad tekstem Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
68. 22-EAK-S-WarSem (P.F.) Warsztaty semiotyczne Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
69. 22-EAK-S-WyKonWo (P.F.) Wybrane konflikty, wojny i reżimy XX w. w ludzkiej pamięci Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
70. 22-EAK-S-WłPrNo (P.F.) Włochy i Włosi u progu nowoczesności- na podstawie zachodnioeuropejskiej literatury podróżniczej Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
71. 22-EAK-S-ZrKulAmLa (P.F.) Zróżnicowanie kulturowe Ameryki Łacińskiej Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
72. 22-EAK-S1-AfEmDos (P.F.) Afekty, emocje i doświadczenia w poznaniu i praktyce badawczej Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
73. 22-EAK-S1-AntKuRdzLu (P.F.) Wybrane zagadnienia z antropologii kultury rdzennych ludów świata. Mit, magia religia Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
74. 22-EAK-S1-AntPub (P.F.) Antropologia publicznego: zjawiska, dyskursy, praktyki badawcze Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
75. 22-EAK-S1-AntWoZj (P.F.) Antropologia wobec aktualnego. Zjawiska, procesy, diagnozy (TUTORING) Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
76. 22-EAK-S1-Antaqer (P.F.) Między ciałem a duchem. Spojrzenie antropologiczne Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
77. 22-EAK-S1-AntrFilm (P.F.) Antropologia filmu Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
78. 22-EAK-S1-AntrKlim (P.F.) Antropologia wobec zmian klimatycznych Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
79. 22-EAK-S1-AntrKulRdz (P.F.) Wybrane zagadnienia z antropologii kultury rdzennych ludów świata. Mit, magia, religia Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
80. 22-EAK-S1-AntrMuz (P.F.) Antropologia muzyki Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
81. 22-EAK-S1-AntrObra (P.F.) Antropologia obrazu Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
82. 22-EAK-S1-AntrSztu (P.F.) Antropologia sztuki Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
83. 22-EAK-S1-AntrWydPro (P.F.) Antropologia wydarzeń. Problematyka, konteksty, perspektywy Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
84. 22-EAK-S1-AntrZmKli (P.F.) Antropocen i zmiany klimatyczne w perspektywie antropologicznej Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
85. 22-EAK-S1-BieLokSieR (P.F.) Bieszczady jako lokalna sieć relacji Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
86. 22-EAK-S1-BudZen (P.F.) Buddyzm zen Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
87. 22-EAK-S1-ContRes (P.F.) Contemporary cultures of resistance Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
88. 22-EAK-S1-CudzWro (P.F.) Cudzoziemcy we Wrocławiu Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
89. 22-EAK-S1-CzlwRe (P.F.) Człowiek w realacji do zwierząt Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
90. 22-EAK-S1-EnWeEko (P.F.) Energetyka węglowa w Polsce a ekologia. Aspekty: społeczny, ekonomiczny, polityczny Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej